研究成果 PUBLICATIONS
最新资讯???New
仿生工程与生物力学所党支部
【转载】BEBC团队/唐本忠院
【转载】BEBC团队在三合一微
BEBC徐峰教授入选首届“卓越
BEBC学生在全国大学生生物医
BEBC研究人员在创面力学修复
毕业快乐│前程似锦,乘风破
BEBC党支部召开6月组织生活
联系我们???Contact


.....Journal Papers

Journal Covers

A9E2    22614                                                                 36042        5C76E2024 Papers

657.Fei Han, Juju Li, Pingping Xiao, Yanshen Yang, Hao Liu, Zhao Wei, Yuan He#, Feng Xu#, Wearable smart contact lenses: a critical comparison of three physiological signals outputs for health monitoring, Biosensors and Bioelectronics, 2024

656.Xin Xu* Yang Liu* Hongwei Zhou, Zhong Li, Ruhai Wang, Birui Jin, Hao Liu, Qianqian Fan, Yunsheng Fang, Na Liu, Dong Wang#, Feng Xu#, and Guoxu Zhao#, Wrinkled and fibrous conductive bandages with tunable mechanoelectrical response toward wearable strain sensors, 
Advanced Fiber Materials, 2024

655.Zhao Xu, Feng Xu, Bo Cheng, The motor-clutch model in mechanobiology and mechanomedicine, Mechanobiology in Medicine, 2024

654.Haoqing Zhang, Lei Cao, Jan Brodsky, Imrich Gablech, Feng Xu, Zedong Li#, Marie Korabecna#, and Pavel Neuzil#, Quantitative or digital PCR? a comparative analysis for choosing the optimal one for biosensing applications, Trends in AC, 2024

653.Shuo Yu, Lu Zhang, Yanshen Yang, Meijuan Wang, Tingting Liu, Wenwen Ji, Yang Liu, Hao Lv, Yang Zhao, Xi Chen, Tinghua Hu#, Polydopamine-based resveratrol-hyaluronidase nanomedicine inhibited pancreatic cancer cell invasive phenotype in hyaluronic acid enrichment tumor sphere model, ACS Pharmacology & Translational Science, 2024, DOI: 10.1021/acsptsci.3c00304

652.Arafat M A Sa'ad, Abdulkaraim Al Obaidi, Ekram AL-Eryani, Abdulkarim Al-Khawlani, Khater Gh. H. AL-Hamoodi, Qingzhen Yang, Mohammed Musead A. Kayd, Tibyan Abd Almajed Altaher, Ghanem Mohammed Mahjaf, Waha Ismail Yahia Abedalmula, Babbiker Mohammed Taher Gorish, Impact of khat chewing on serum uric acid and albuminuria levels in yemeni type II diabetes mellitus patients, International Journal of Biochemistry Research & Review, 2024, DOI: 10.9734/IJBCRR/2024/v33i1852

651.Xiru Liang, Ziwei Wang, Qiuai Shu, Xindi Huang,  Jinhai Wang, Jian Wu, Na Liu#, Ning Xie#, A bidirectional two-sample Mendelian randomization using the gut microbiota to reveal potential therapeutic targets for primary sclerosing cholangitis, European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 2024, DOI: 10.1097/MEG.0000000000002666

650.Bilun Jin, Pengfei Wang, Peiqi Liu, Yijie Wang, Yi Guo, Chenxu Wang, Yue Jia, Rui Zou, Shaojie Dong, Lin Niu, Association between periodontitis and endometriosis: a bidirectional Mendelian randomization study, Frontiers in Endocrinology, 2024, DOI: 10.3389/fendo.2024.1271351

649.Mengting Mao, Jun Chen, Fuwei Liu, Liang Kong, Yong Han#, Lan Zhang, Reduced corrosion of Zn alloy by HA nanorods for enhancing early bone regeneration, Biomaterials Science, 2024, DOI: 10.1039/D3BM01690K 

648.Xingquan Ma, Cong Wang, Changchun Ji, Xiaoshan Cao#, Yuqing Dong#, Quantitative characterization of tumor cell traction force on extracellular matrix by hydrogel microsphere stress sensor, Biotechnology and Bioengineering, 2024, DOI: 10.1002/bit.28683

647.Ming Yuan*, Yunxiang Long*, Tao Liu, Junduo Liu, Siyu, Qiu, Ting Lin#, Feng Xu#, Yunsheng Fang#, Soft electronics for advanced infant monitoring, Materials Today, 2024

646.Birui Jin, Chuan Ma, Chuyao Zhang, Huiling Yin, Guoxu Zhao, Jie Hu#, Zedong Li#, Point-of-care detection of monkeypox virus clades using high-performance upconversion nanoparticle-based lateral flow assay, Microchimica Acta, 2024, DOI: 10.1007/s00604-024-06241-3

645.Yingqi Li, Na Liu#, Ning Xie, Zhao Wei, Feng Xu#, Extracellular fluid viscosity: a new physical cue in cell biology, Acta Mechanica Sinica, 2024

644.Hang Li, Qilong Bu, Xufeng Shi, Xiayu Xu#, Jing Li#, Non-invasive medical imaging technology for the diagnosis of burn depth, International Wound Journal, 2024, DOI: 10.1111/iwj.14681

643.Yan Liu, Tianyu Zhao, Zhao Xu, Ningman Dai, Qiang Zhao, Yutong Liang, Songmei Geng, Ming Lei, Feng Xu, Lin Wang#, Bo Cheng#, Influence of curvature on cell motility and morphology during cancer migration in confined microchannels, ACS Applied Materials & Interfaces, 2024, DOI: 10.1021/acsami.4c00196

642.Fanli Jin, Pengbei Fan, Yuanyuan Wu, Qingzhen Yang, Jiansheng Li, Han Liu, Efficacy and mechanisms of natural products as therapeutic interventions for chronic respiratory diseases, The American Journal of Chinese MedicineOnline, 2024, DOI: 10.1142/S0192415X24500034

641.Ming Yuan, Junduo Liu, Siyu Qiu, Feng Xu, Yunsheng Fang#, Mechanically-adaptive supercontractile polymer for soft bioelectronics, Matter, 2024, DOI: 10.1016/j.matt.2024.01.029

640.Xiaoqiao Xu, Yi Guo, Peiqi Liu, Hui Zhang, Yijie Wang, Zhen Li, Yukun Mei, Lin Niu#, Ruirui Liu#, Piezo Mediates the Mechanosensation and Injury-Repair of Pulpo-Dentinal Complex, International Dental Journal, 2024, DOI: 10.1016/j.identj.2023.07.002

639.Yuxiang Zhao, Zhaoyang Ye, Yulin Liu, Junjie Zhang, Shuake Kuermanbayi, Yan Zhou, Hui Guo, Feng Xu, Fei Li#, Investigating the role of extracellular matrix stiffness in modulating ferroptosis process in hepatocellular carcinoma cells via scanning electrochemical microscopy, Analytical Chemistry, 2024, DOI: 10.1002/adfm.202309676  (cover)

638.Songbai Zhang*, Jingyi Liu*, Fan Feng*, Yuanbo Jia, Feng Xu, Zhao Wei#, Min Zhang#, Rational design of viscoelastic hydrogel for periodontal ligament remodeling and repair, Acta Biomaterialia, 2024, DOI: 10.1016/j.actbio.2023.12.017

637.Yuan Li, Guorui Jin, Na Liu#, Hui Guo#, Feng Xu#, The post-chemotherapy changes of tumor physical microenvironment: targeting extracellular matrix to address chemoresistance, Cancer Letters, 2024, DOI: 10.1016/j.canlet.2023.216583

636.Shaobao Liu*, Haiqian Yang*, Guang-Kui Xu*, Jingbo Wu, Ru Tao, Meng Wang, Rongyan He, Yulong Han, Guy M. Genin, Tian Jian Lu#, Feng Xu#, A snap-through instability of cell adhesion under perturbations in hydrostatic pressure, 2024, DOI: 10.1016/j.jmps.2023.105476

635.Bo Deng, Shaomin Liu, Ying Wang, Barkat Ali, Na Kong, Seyoung Koo#, Tian Xie, Jiang Ouyang#, Wei Tao#, Oral nanomedicine: challenges and opportunities, Advanced Materials, 2024, DOI: 10.1002/adma.202306081

634.王雪锋, 徐峰, 冯上升, 泡沫金属电磁感应传热机理研究, 工程热物理学报, 2024

633.Ze Tao, Yonggang Liu, Ming Wang, Jun Yin, Shaobao Liu#, Tian Jian Lu#, Ultrafast axial freezing in a liquid-filled capillary tube, Langmuir, 2024, DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c03041

632.Yulin Liu, Junjie Zhang, Yabei Li, Yuxiang Zhao, Shuake Kuermanbayi, Jian Zhuang, Hua Zhang, Feng Xu#, Fei Li#, Matrix stiffness-dependent microglia activation in response to inflammatory cues: in situ investigated by scanning electrochemical microscopy, Chemical Science, 2024, DOI: 10.1039/D3SC03504B

631.Nianyuan Shi, Jing Wang, Shaoxin Tang, Hui Zhang, Zhao Wei, Ang Li, Yufei Ma#, Feng Xu, Matrix nonlinear viscoelasticity regulates skeletal myogenesis through MRTF nuclear localization and nuclear mechanotransduction, Small, 2024, DOI: 10.1002/smll.20230521

630.Ying Zhao*, Songbai Zhang*, Bo Cheng*, Fan Feng*, Yue Zhu, Yanli Liu, Junjun Wang, Dehui Zou, Heng Ma#, Feng Xu#, Min Zhang#, Mechanochemical coupling of MGF mediates periodontal regeneration, Bioengineering & Translational Medicine, 2024, DOI: 10.1002/btm2.10603


2023 Papers


629.Zhengui Zhou, Yunsheng Fang, Rong Liu, Run Hu, Jun Zhou, Bin Hu#, Reconfigurable mechano-responsive soft film for adaptive visible and infrared dual-band camouflage, Optics Letters, 2023, DOI: 10.1364/OL.487282

628.Mingguang Shen, Ben Q.L#, Qingzhen Yang, A 3D phase field study of dielectric droplet impact under a horizontal electric field, International Journal of Multiphase Flow, 2023, DOI: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2023.104385

627.Guohong Zhao*, Xiayu Xu*, Xinwen Yu, Fei Sun, Aili Yang, Yuxin Jin, Jing Huang, Jing Wei, Bin Gao#, Comprehensive retinal vascular measurements: time in range is associated with peripheral retinal venular calibers in type 2 diabetes in China, Acta Dlabetologica, 2023, DOI: 10.1007/s00592-023-02120-0

626.Xiaohui Jia, Yajuan Zhang, Ting Liang, Yonghao Du, Yanlin Li, Ziyang Mao, Longwen Xu, Yuan Shen, Mengjie Liu, Gang Niu#, Hui Guo#, Min Jiao#, Comprehensive nomogram models for predicting checkpoint inhibitor pneumonitis, American Journal of Cancer Research, 2023, DOI: 10.21203/rs.3.rs-1668092/v1

625.Lingzhu Zhao, Guoqing Zhao, Jinteng Feng, Zheng Zhang, Jiayu Zhang, Hui Guo, Min Lin#, T cell engineering for cancer immunotherapy by manipulating mechanosensitive force-bearing receptors, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2023, DOI: 10.3389/fbioe.2023.1220074

624.Ning Xie*, Ziwei Wang*, Qiuai Shu, Xiru Liang, Jinhai Wang#, Kaichun Wu#, Yongzhan Nie, Yongquan Shi, Daiming Fan, Jian Wu#, Association between gut microbiota and digestive system cancers: a bidirectional two-sample mendelian randomization study, Nutrients, 2023, DOI: 10.3390/nu15132937

623.Bin Li, Ruimin Li, Wendi Wang, Hong Fu#, Serial-parallel multi-scale feature fusion for anatomy-oriented hand joint detection, Neurocomputing, 2023, DOI: 10.1016/j.neucom.2023.02.046

622.Yupeng Yang, Yuzhe Gao, Zhi Liu, Xuyang Zhang, Fanbo Meng, Jianjun Wang, Jie Zhang, Pengbing Zhao, Peng Li, Xiaocong He, Simultaneous measurement of local current and temperature distributions in proton exchange membrane fuel cells with dead-ended anode, Applied Thermal Engineering, 2023, DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2023.120728

621.Pengpeng Jia, Zedong Li, Xuefeng Wang, Feng Xu, Minli You#, Shangsheng Feng#, Performance improvement of lateral flow assay using heterogeneous nitrocellulose membrane with nonuniform pore size, Internnational Communications in Heat and Mass Transfer, DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2023.106729

620.Yangzhi Zhu, Jinghang Li, Jinjoo Kim, Shaopei Li, Yichao Zhao, Jamal Bahari, Payam Eliahoo, Guanghui Li,  Satoru Kawakita, Reihaneh Haghniaz, Xiaoxiang Gao, Natashya Falcone, Menekse Ermis, Heemin Kang, Hao Liu, HanJun Kim, Tanveer Tabish, Haidong Yu, Bingbing Li, Mohsen Akbari, Sam Emaminejad, Ali Khademhosseini#Skin-interfaced electronics: a promising and intelligent paradigm for personalized healthcare, BIOMATERIALS, 2023, DOI: 10.1016/j.biomaterials.2023.122075

619.Congming Li, Xiangming Li*, Gangqiang Liu, Wei Yu, Zhengjie Yang, Liang Wang, Chao Wang, Qingzhen Yang, Ronglin Xiao, Fei Huang, Hongmiao Tian, Chunhui Wang, Xiaoliang Chen, Jinyou Shao, Microcrack arrays in dense graphene films for fast-ion-diffusion supercapacitors, Small, 2023, DOI: DOI: 10.1002/smll.202301533

618.Jing Xu*, Junyi Yin*, Yunsheng Fang, Xiao Xiao, Yongjiu Zou, Shaolei Wang, Jun Chen#, Deep learning assisted ternary electrification layered triboelectric membrane sensor for self-powered home security, Nano Energy, 2023, DOI: 10.1016/j.nanoen.2023.108524

617.Rongxin Xia, Yunsheng Fang, Zhuo Chen, Xinyi Zhou, Jun Cheng, Junhu Zhou, Xun Zhao, Jun Chen#, Manipulating blectron extraction efficiency in microbial electrochemical carbon fixation via single-atom engineering, Materials Today, 2023, DOI: 10.1016/j.mattod.2023.06.020

616.Xiangming Li, Qinwen Zheng, Congming Li, Gangqiang Liu, Qingzhen Yang, Yingche Wang, Pengcheng Sun, Hongmiao Tian, Chunhui Wang, Xiaoliang Chen, Jinyou Shao#, Bubble up induced graphene microspheres for engineering capacitive energy storage,  Advanced Energy Materials, 2023, DOI: 10.1002/aenm.202203761

615.李明艳, 孙美好, 贾渊博, 任徽, 刘含, 特发性肺纤维化中上皮间质转化的生物力学特性, 生物医学工程学杂志, 2023, DOI: 10.7507/1001-5515.202206016

614.孙美好, 金凡力, 李建生, 任徽, 刘含, 特发性肺纤维化的生物力学特性, 医用生物力学, 2023, DOI:10.16156/j.1004-7220.2023.01.02

613.Birui Jin, Zhiguo Du, Jingcheng Ji, Yuemeng Bai, Deding Tang, Lihua Qiao, Jiatao Lou, Jie Hu, Zedong Li, Regulation of probe density on upconversion nanoparticles enabling high-performance lateral flow assays, Talanta, 2023, DOI: 10.1016/j.talanta.2023.124327

612.倪钧钧, 郭亮, 王素音, 朱娜, 赵婧, 靳国瑞, 生物医用一氧化氮控释光学功能材料及其在皮肤再生中的应用研究, 中国医药生物技术,DOI: 10.3969./j.issn.1673-713X.2023.06.008

611.Yuxin Guo, Xingru Zhang, Haoqing Zhang, Yaoshun Liu, Jianfeng Shi, HaotianMeng, Xin Chen, Qiong Lan#, Bofeng Zhu#, Application of microfluidic technologies in forensic analysis, Electrophoresis, 2023, DOI: 10.1002/elps.202200268

610.Xiaocheng Liu, Xinlu Wang, Haoqing Zhang, Zhiqiang Yan, Martina Ganova, Tomas Lednicky, Tomas Reznicek, Ying Xu, Wen Zeng, Marie Korabecna, Pavel Neuzil#, Smartphone integrated handheld (SPEED) digital polymerase chain reaction device, Biosensors and Bioelectronics, 2023, DOI: 10.1016/j.bios.2023.115319

609.Hanliang Zhu, Xiaocheng Liu, Yingqi Wang, Antao Sun, Tomas Teply, Marie Korabecna, Haoqing Zhang#, Pavel Neuzil#, Smallest dual-color qPCR device, Sens. Actuators B Chem.,2023 ,DOI:10.1016/j.snb.2023.134299

608.贾渊博, 徐峰#生物材料在多尺度力治疗学中应用的2022年度研究进展, 医用生物力学, 2023, DOI: 10. 16156 / j. 1004-7220. 2023. 06. 002

607.师念园, 马玉菲#, 徐峰#, 软组织再生力医学, 医用生物力学, 2023

606.Hui Zhang*, Yufei Ma*,#, Wenya Shu, Wang , Chunyu Cao, Wanting Wan, Nianyuan Shi, Zhao Wei, Dandan Pei#, Ang Li#, Feng Xu#, Cellular-scale matrix stiffness gradient at soft-hard tissue interfaces regulates immunophenotype of mesenchymal stem cells, Advanced Functional Materials, 2023, (cover)

605.Xiayu Xu, Zhanfeng Xiao, Fan Zhang, Changxiang Wang, Bo Wei, Yaohui Wang, Bo Cheng, Yuanbo Jia, Yuan Li, Bin Li, Hui Guo, Feng Xu#, CellVisioner: a generalizable cell virtual staining toolbox based on few-Shot transfer learning for mechanobiological analysis, Reserach, 2023, DOI: 10.34133/research.0285  

604.Zhao Wei*, Meng Lei*, Yaohui Wang, Yizhou Xie, Xueyong Xie, Dongwei Lan, Yuanbo Jia, Jingyi Liu, Yufei Ma, Bo Cheng, Sharon Gerecht#, Feng Xu#, Hydrogels with tunable mechanical plasticity regulate endothelial cell outgrowth in vasculogenesis and angiogenesis, Nature Communications, 2023

603.Zheng Zhang, Hongyuan Zhu, Guoqing Zhao, Yunyi Miao, Lingzhu Zhao, Jinteng Feng, Huan Zhang, Run Miao, Lin Sun, Bin Gao, Wencheng Zhang, Zheng Wang, Jianfang Zhang, Ying Zhang, Hui Guo, Feng Xu, Tian Jian Lu, Guy M. Genin, Min Lin#, Programmable and reversible integrin-mediated cell adhesion reveals hysteresis in actin kinetics that alters subsequent mechanotransduction, Advanced Science, 2023, DOI: 10.1002/advs.202302421

602.郭卉#,贺昱昇,刘梦洁,程波,徐峰#, 肿瘤力医学, 中华肿瘤杂志, 2023, DOI: 10.3760/cma.j.cn112152-20230904-00118

601.Pengbei Fan, Fanli Jin, Yanqin Qin, Yuanyuan Wu, Qingzhen Yang#, Han Liu#, Jiansheng Li#, Multiscale 3D bioprinting for the recapitulation of lung tissue, International Journal of Bioprinting, 2023, DOI: 10.36922/ijb.1166

600.Guoxu Zhao#, Tinglong Wu, Ruhai Wang, Zhong Li, Qingzhen Yang, Lei Wang, Hongwei Zhou, Birui Jin, Hao Liu, Yunsheng Fang, Dong Wang#, Feng Xu#, Hydrogel-assisted microfluidic spinning of stretchable fibers via fluidic and interfacial self-adaptations, Science Advances, 2023, DOI: 10.1126/sciadv.adj5407

599.Wenfang Li*Huan Gao*, Suyin Wang*, Yangiing Liu, Junjun Ni, Fengxue Xin, Jin Yang, Xiao-Gang Guo, Guoxu Zhao, Guorui Jin#, Jing Zhao#, Dual gene-loaded near-infrared AlEger nanoplatforms with promoted proliferation relived immunosuppression and tracking capabilities for cardiomyocyte transplantation, ACS Applied Nano Materials, 2023, DOI: 10.1021/acsanm.3c02753

598.Shanshan Zhu, Tian Zhang, Huan Gao, Guorui Jin, Jin Yang, Xiaocong He#, Hui Guo#, Feng Xu#, Combination therapy of lox inhibitor and stimuli-responsive drug for mechanochemically synergistic breast cancer treatment, Advanced Healthcare Materials, 2023, DOI: https://doi.org/10.1002/adhm.202300103 (cover)

597.Han Liu, Pengbei Fan, Fanli Jin, Hui Ren, Feng Xu#, Jiansheng Li#, Targeting biophysical microenvironment for improved treatment of chronic obstructive pulmonary disease, Trends in Molecular Medicine, 2023, DOI: 10.1016/j.molmed.2023.08.007

596.Chao Zhang, Zedong Li#, Jie Liu, Chang Liu, Haoqing Zhang, Won Gu Lee, Chunyan Yao#, Hui Guo#, Feng Xu#, Synthetic Gene Circuit-Based Assay with Multilevel Switch Enables Background-Free and Absolute Quantification of Circulating Tumor DNA, Research, 2023, DOI: 10.34133/research.0217 (cover)

595.Shuai Mao, Yuchen He#, Hui Chen, Huaibin Zheng, Jianbin Liu, Yuan Yuan, Mingnan Le, Bin Li, Juan Chen, Zhuo Xu, High-quality and high-diversity conditionally generative ghost imaging based on denoising diffusion probabilistic model, Optics Express, 2023, DOI: 10.1364/OE.496706

594.Jinbin Qiu, Zhijie Li, Keli An, Lele Niu, Haishui Huang#, Feng Xu#, Thermo-chemical resistance to combination therapy of glioma depends on cellular energy level, ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, DOI: 10.1021/acsami.3c05683

593.Jing Zhang, Wenjing Liu, Yangjing Liu, Jian-Yu Zhang, Pengfei Gao, Lei Zheng#, Feng Xu#, Guorui Jin#, Ben Zhong Tang#A new strategy to elevate absorptivity of AIEgens for intensified NIR-II emission and synergized multimodality therapy, Advanced Materials, 2023, DOI: 10.1002/adma.202306616 (cover)

592.Keli An*, Xuqian Deng*, Hongli Chi, Yuchao Zhang, Yan Li, Ming Cheng, Zhigang Ni, Zhi Yang, Chao Wang, Jinling Chen, Jianbo Bai, Chunyan Ran, Yong Wei, Juan Li, Penghui Zhang#, Feng Xu#, Weihong Tan#, Stimuli-responsive PROTACs for controlled protein degradation, Angewandte Chemie, 2023, DOI: 10.1002/anie.202306824

591.Haoyang Tong*, Chaoyu Cao*, Minli You#, Shuang Han, Zhe Liu, Ying Xiao, Wanghong He, Chang Liu, Ping Peng, Zhenrui Xue, Yan Gong, Chunyan Yao, Feng Xu#, Artificial intelligence-assisted colorimetric lateral flow immunoassay for sensitive and quantitative detection of COVID-19 neutralizing antibody, Biosensors and Bioelectronics, 2023, DOI: 10.1016/j.bios.2022.114449 (高被引)

590.Zhao Wei*, Jingyi Liu*, Yuanbo Jia, Meng Lei, Songbai Zhang, Pan Xi, Yufei Ma, Min Zhang, Jinlu Ma, Lin Wang, Hui Guo#, Feng Xu#, Fiber microarchitecture in interpenetrating collagen-alginate hydrogel with tunable mechanical plasticity regulates tumor cell migration, Advanced Healthcare Materials, 2023, DOI: 10.1002/adhm.202301586

589.Chunyu Cao*, Zhao Xu*, Yan Liu, Bo Cheng#, Feng Xu#, Enhancement effects of extracellular fluid viscosity and matrix stiffness on cancer cell mechanosensing, Acta Mechanica Sinica, 2023, DOI: 10.1007/s10409-023-23238-x

588.Shuwen Chen, Zheng Qiao, Yan Niu, Joo Chuan Yeo, Yuanchao Liu, Jiaming Qi, Shicheng Fan, Xiaoyan Liu, Jee Yeon Lee, Chwee Teck Lim#, Wearable flexible microfluidic sensing technologies, Nature Reviews Bioengineering, 2023

587.Le Chang, Huicong Du, Feng Xu, Cuixiang Xu#, Hao Liu#Hydrogel-enabled mechanically active wound dressings, Trends In Biotechnology, 2023, DOI: 10.1016/j.tibtech.2023.06.004  (cover)

586.Mengyang Xu, Zhenjing Liu, Yang Li, Nauman Mubarak, Hoilun Wong, Mohsen Tamtaji, Yunhe Zhao, Yuyin Li, Jun Wang, Jiawen You, Hongwei Liu, Yuting Cai, Kenan Zhang, Feng Xu, Khalil Amine, Jang-Kyo Kim#, Zhengtang Luo#, Uniform SnSe nanoparticles on 3D graphene host enabling a dual-nucleation-site interface for dendrite-free sodium metal batteries, Energy Storage Materials, 2023, DOI: 10.1016/j.ensm.2023.102848

585.Jicheng Niu, Wenjing Liu, Jasmine Xinze Li, Xianglong Pang, Yulin Liu, Chao Zhang, Keyang Yue, Yulin Zhou, Feng Xu, Xiaoguang Li#, Fei Li#Machining water through laser cutting of nanoparticle-encased water pancakes, Nature Communications, 2023, DOI: 10.1038/s41467-023-39574-3

584.刘妍, 徐钊, 程波#, 徐峰#, 考虑细胞外基质刚度的神经轴突力学模型, 科学通报, 2023, DOI: 10.1360/ TB-2023-0125

583.Jia Hou, Wenyuan Li, Shirong Zhang, Deli Tan, Kejia Lv, Yue Zhu, Yuzhu Hou, Hui Guo#, Lili Jiang#, UHRF1 plays an oncogenic role in small cell lung cancer, Molecular Carcinogensis, 2023, DOI: 10.1002/mc.23493

582.Yulin Zhou, Jicheng Niu, Yan Zhou, Fei Li#, Liquid plasticine-based electrokinetic enrichment of proteins, ChemistryOpen, 2023, DOI: 10.1002/open.202200259

581.Bin Li, Wei Zhang, Xiaobai Li, Hong Fu#, Feng Xu#, ECG signal reconstruction based on facial videos via combined explicit and implicit supervision, Knowledge-Based Systems, 2023, DOI: 10.1016/j.knosys.2023.110608

580.Bin Li, Wei Zhang, Hong Fu, Hao Liu, and Feng Xu#, Multi-level constrained intra and inter subject feature representation for facial video based BVP signal measurement, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2023, DOI:10.1109/JBHI.2023.3273557

579.Yulin Ren, Jingcheng Ji, Haoqing Zhang, Lei Cao, Jie Hu, Feng Xu, Zedong Li#A three-in-one microfluidic droplet digital PCR platform for absolute quantitative analysis of DNA, Lab Chip, 2023, DOI: 10.1039/D3LC00107E

578.Yan Hu, Bangrui Yu, Yuanbo Jia, Meng Lei, Zhijie Li, Hao Liu, Haishui Huang, Feng Xu, Jing Li#, Zhao Wei#, Hyaluronate- and gelatin-based hydrogels encapsulating doxycycline as a wound dressing for burn injury therapy, Acta Biomateria, 2023, DOI: 10.1016/j.actbio.2023.04.021

577.Yuanbo Jia*, Jiahui Hu*, Keli An, Qiang Zhao, Hao Liu, Zhao Wei, Songmei Geng#, Feng Xu#, Hydrogel dressing integrating FAK inhibition and ROS scavenging for mechano-chemically synergistic treatment of atopic dermatitis, Nature Communications, 2023, DOI: 10.1038/s41467-023-38209-x

576.Yunsheng Fang, Junru Ji, Feng Xu#, Permeability in wearable point-of-care systems, Matter, 2023, DOI: 10.1016/j.matt.2023.03.027

575.Yufei Ma, Xu Zhang, Shaoxin Tang, Li Xue, Jing Wang, Xiaohui Zhang#, Extended preconditioning on soft matrices directs human mesenchymal stem cell fate via YAP transcriptional activity and chromatin organization, APL Bioengineering, 2023, DOI: 10.1063/5.0124424

574.Zhe Liu, Chaoyu Cao, Haoyang Tong#, Minli You#Polydopamine nanoparticles-based three-line lateral flow immunoassay for COVID-19 detection, Biosensors, 2023, DOI: 10.3390/bios13030352

573.Chao Zhang, Hao Liu, Xiujun Li, Feng Xu#, Zedong Li#, Modularized synthetic biology enabled intelligent biosensors, Trends In Biotechnology, 2023, DOI: 10.1016/j.tibtech.2023.03.005

572.Tong Zhu, Jingjing Song, Bin Gao, Junjie Zhang, Yabei Li, Zhaoyang Ye, Yuxiang Zhao, Xiaogang Guo, Feng Xu, Fei Li#, Effect of extracellular matrix stiffness on candesartan efficacy in anti-fibrosis and antioxidation, Antioxidants, 2023, DOI: 10.3390/antiox12030679 

571.Yuan He*, Jie Tang*, Yang Hu, Sen Yang, Feng Xu, Miklos Zrínyi, Yong Mei Chen#, Magnetic hydrogel-based flexible actuators: a comprehensive review on design, properties, and applications, Chemical Engineering Journal, 2023, DOI: 10.1016/j.cej.2023.142193  

570.Feng Xu, Hui Guo, Silviya P. Zustiak, Guy M. Genin, Targeting the physical microenvironment of tumors for drug and immunotherapy, Advanced Drug Delivery Reviews, 2023, DOI: 10.1016/j.addr.2023.114768 

569.Yijie Wang, Hui Zhang, Shiyang Wu, Wanting Wan, Xueping Kang, Bei Gao, Haoyu Shi, Shuyang Zhao, Lin Niu#, Rui Zou#, Substrate stiffness regulates the proliferation and apoptosis of periodontal ligament cells through integrin-linked kinase ILK, ACS Biomaterials Science & Engineering, 2023, DOI: 10.1021/acsbiomaterials.2c00925

568.Zhaoyang Ye, Yabei Li, Yuxiang Zhao, Junjie Zhang, Tong Zhu, Feng Xu, Fei Li#, Effect of exogenous electric stimulation on the cardiac tissue function in situ monitored by scanning electrochemical microscopy, Analytical Chemistry, 2023, DOI: 10.1021/acs.analchem.2c04758(cover)

567.Songbai Zhang*, Yuanbo Jia*, Jingyi Liu, Fan Feng, Zhao Wei#, Min Zhang#, Feng Xu#, A viscoelastic alginate-based hydrogel network coordinated with spermidine for periodontal ligament regeneration, Regenrative Biomaterials, 2023, DOI: 10.1093/rb/rbad009

566.Hui Zhang, Yufei Ma#, Yijie Wang, Lin Niu, Rui Zou, Min Zhang, Hao Liu, Guy M. Genin, Ang Li#, Feng Xu#, Rational design of soft-hard interfaces through bioinspired engineering, Small, 2023, DOI: 10.1002/smll.202204498 (Journal Front Cover)

565.Fan Feng*, Bo Cheng*, Baixiang Cheng, Yuanbo Jia, Min Zhang#, Feng Xu#, ANTXR1 as a potential sensor of extracellular mechanical cues, Acta Biomateria, 2023, DOI: 10.1016/j.actbio.2023.01.006

564.Yuanbo Jia, Jingteng Feng, Zhe Feng, Jingyi Liu, Yanshen Yang, Xiaokang Li, Meng Lei, Hui Guo, Zhao Wei#, Yi Lv#, Feng Xu#, An endoscopically compatible fast-gelation powder forms Janus-adhesive hydrogel barrier to prevent post-operative adhesions, PNAS, 2023, DOI: 10.1073/pnas.2219024120

563.Ning Xie*, Cailan Xiao*, Qiuai Shu*, Bo Cheng, Ziwei Wang, Runxin Xue, Zhang Wen, Jinhai Wang, Haitao Shi, Daiming Fan#, Na Liu#, Feng Xu#, Cell response to mechanical microenvironment cues via rho signaling: from mechanobiology to mechanomedicine, Acta Biomateria, 2023, DOI: 10.1016/j.actbio.2023.01.039

562.Shaobao Liu*, Yuan Li*, Yuan Hong, Ming Wang, Hao Zhang, Jinlu Ma, Kai Qu, Guoyou Huang#, Tian Jian Lu#, Mechanotherapy in oncology: targeting nuclear mechanics and mechanotransduction, Advanced Drug Delivery Reeviews, 2023, DOI: 10.1016/j.addr.2023.114722

561.Yuxiang Zhao, Yabei Li, Shuake Kuermanbayi, Yulin Liu, Junjie Zhang, Zhaoyang Ye, Hui Guo, Kai Qu, Feng Xu, Fei Li#, In situ and quantitatively monitoring dynamic process of ferroptosis in single cancer cell by scanning electrochemical microscopy, Analytical Chemistry, 2023, DOI: 10.1021/acs.analchem.2c04179

560.张欢, 赵国清, 冯锦腾, 林敏#, 力敏感受体介导细胞功能调控的力学生物学研究, 力学进展, 2023, DOI: 10.6052/1000-0992-22-029

559.Huan Zhang, Hongyuan Zhu, Jinteng Feng, Zheng Zhang, Simei Zhang, Zheng Wang, Lin Sun, Wencheng Zhang, Bin Gao, Ying Zhang, Min Lin#, Reprogramming of activated pancreatic stellate cells via mechanical modulation of transmembrane force-sensitive n-cadherin receptor, Journal of Molecular Biology, 2023, DOI: 10.1016/j.jmb.2022.167819

558.Xiaocong He, Zhi Liu, Yuanyuan Yang, Lingxiao Li, Shangsheng Feng, Zhiguo Qu, Feng Xu, Chapter 7: mathematic models of lateral flow assays, emerging technologies in biophysical sciences: a world scientific reference, 2023, DOI: 10.1142/9789811226113_0007

557.Bo Cheng, Moxiao Li#, Wanting Wan, Hui Guo, Guy M. Genin, Min Lin, Feng Xu#, Predicting YAP/TAZ nuclear translocation in response to ECM mechanosensing, Biophyiscal Journal, 2023, DOI: 10.1016/j.bpj.2022.11.2943 (Journal Front Cover)

556.Lijun Su, Ming Wang, Jun Yin, Fei Ti, Jin Yang, Chiyuan Ma, Shaobao Liu#, Tian Jian Lu#, Distinguishing poroelasticity and viscoelasticity of brain tissue with time scale, Acta Biomaterialia, 2023, DOI: 10.1016/j.actbio.2022.11.009

555. 雷萌, 刘婧仪, 谢一洲, 马玉菲, 徐峰, 魏钊#, 仿生黏弹性高分子水凝胶及其生物医学应用, 中国科学:生命科学, 2023, DOI: 10.1360/ssv-2022-0287

554.Lingxiao Li, Yuanyuan Yang, Lin Wang, Feng Xu, Yuan Li#, XiaocongHe#, The effects of serum albumin pre-adsorption of nanoparticles on protein corona and membrane interaction: a molecular simulation study, Journal of Molecular Biology, 2023, DOI: 10.1016/j.jmb.2022.1677712022 Papers

553.Tianshu Fang, Jicheng Niu, Beiduo Xu, Yue Zhang, Li Li, Fei Li, Research progress of portable point-of-care testing technologies and applications for ocular surface, Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2022

552.Birui Jin, Zhiguo Du, Chuyao Zhang, Zhao Yu, Xuemin Wang, Jie Hu#, Zedong Li#, Eu-chelate polystyrene microsphere-based lateral flow immunoassay platform for hs-CRP detection, Biosensore-Basel, 2022 

551.Yunsheng Fang*, Jing Xu*, Xiao Xiao, Yongjiu Zou, Xun Zhao, Yihao Zhou, Jun Chen#, A deep-learning-assisted on-mask sensor network for adaptive respiratory monitoring, Advanced Materials, 2022, DOI: 10.1002/adma.202200252

550.Guorui Chen, Sophia Shen, Trinny Tat, Xun Zhao, Yihao Zhou, Yunsheng Fang, Jun Chen#, Wearable respiratory sensors for COVID-19 monitoring, View, 2022, DOI: 10.1002/viw.20220024

549.Yongfeng Lu, Hongrui Cheng, Guang-Can Li, Fei Han, Cheng Jiang, Tsz Wing Lo, Dangyuan Lei, Paul S. Francis, Yuanhui Zheng#, Dynamic cryptography through plasmon-enhanced fluorescence blinking, Advanced Functional Materials, 2022, DOI: 10.1002/adfm.202201372

548.Chuan Liu*, Dong Yang*, Mengnan Sun, Guojun Deng, Binghao Jing, Ke Wang, Yongqian Shi#, Libi Fu, Yuezhan Feng, Yuancai Lv, Minghua Liu. Phosphorous-nitrogen flame retardants engineering MXene towards highly fire safe thermoplastic polyurethane, Composites Communications, 2022, DOI: 10.1016/j.coco.2021.101055

547.Rui Guo*, Yunsheng Fang*, Zhaosu Wang, Alberto Libanori, Xiao Xiao, Dong Wan, Xiaojing Cui, Shengbo Sang, Wendong Zhang, Hulin Zhang#, Jun Chen#, Deep learning assisted body area triboelectric hydrogel sensor network for infant care, Advanced Functional Materials, 2022, DOI: 10.1002/adfm.202204803

546.Haoqing Zhang*, Soňa Laššáková*, Zhiqiang Yan, Xinlu Wang, Pavel Šenkyřík, Martina Gaňová, Honglong Chang, Marie Korabečná, Pavel Neuzil#, Digital polymerase chain reaction duplexing method in a single fluorescence channel, Analytica Chimica Acta, 2022, DOI: 10.1016/j.aca.2022.340243

545. Haoyu Wang, Xiaqing Zhou, Juan Wang, Xinping Zhang, Meifeng Zhu, Hongjun Wang#, Fabrication of channeled scaffolds through polyelectrolyte complex (PEC) printed sacrificial templates for tissue formation, Bioactive Materials, 2022, DOI: 10.1016/j.bioactmat.2022.01.030

544.Wenhan Zhao, Haoyu Wang, Xixi Xiao, Lauren De Stefano, Jordan Katz, Jennifer S. Lin, Annelise E. Barron, Thomas P. Schaer, Hongjun Wang, Matthew Libera#, Peptoid-loaded microgels self-defensively inhibit staphylococcal colonization of titanium in a model of operating-room contamination, Advanced Materials Interfaces, 2022, DOI: 10.1002/admi.202201662

543.Yupeng Yang, Haijuan Jia, Zhi Liu, Nan Bai, Xiaolai Zhang, Tong Cao, Jie Zhang, Pengbing Zhao, Xiaocong He#Overall and local effects of operating parameters on water management and performance of open-cathode PEM fuel cells, Applied Energy, 2022, DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.118978

542.Jinteng Feng*, Longwen Xu*, Shirong Zhang*, Luying Geng, Tian Zhang, Yang Yu, Rui Yuan, Yusheng He, Zhuhui Nan, Min Lin, Hui Guo#, A robust CD8+ T cell-related classifier for predicting the prognosis and efficacy of immunotherapy in stage III lung adenocarcinoma, Frontiers in Immunology, 2022, DOI: 10.3389/fimmu.2022.993187

541.Yang Liu#*, Xin Zhang*, Shuo Chen*, Jiazhong Wang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao#, Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through toll-like receptor 4, Clin Mol Hepatol, 2022, DOI: 10.21203/rs.3.rs-1124551/v1

540.Fei Sun, Bin Gao, Aili Yang, Lijun Ren, Ying Xing, Kaiyan Ma, Li Tian, Simin Li, Chunni Heng, Hao Liu, Jie Zhou#, Qiuhe Ji, Needle-free injection of basal insulin improves fasting glucose variability as assessed by continuous glucose monitoring in T2DM: a prospective randomized multicenter open-label crossover study, Expert Opinion on Drug Delivery, 2022, DOI: 10.1080/17425247.2022.2147504

539.方天舒, 牛纪成, 许贝多, 张悦, 黎黎#, 李菲#, 眼表便携式即时检测技术与应用研究进展, 分析化学, 2022, DOI: 10.19756/j.issn.0253-3820.221061

538.Qinwen Zheng, Xiangming Li#, Qingzhen Yang, Congming Li, Gangqiang Liu, Yingche Wang, Pengcheng Sun, Hongmiao Tian, Chunhui Wang, Xiaoliang Chen, Jinyou Shao#, High performance solid-state supercapacitors based on highly conductive organogel electrolyte at low temperature, Journal of Power Sources, 2022, DOI: 10.1016/j.jpowsour.2022.231102

537.Qinwen Zheng, Xiangming Li#, Qingzhen Yang, Congming Li, Lifeng Wu, Yingche Wang, Pengcheng Sun, Hongmiao Tian, Chunhui Wang, Xiaoliang Chen, Jinyou Shao#, Compact 3D metal collectors enabled by roll-to-roll nanoimprinting for improving capacitive energy storage, Small Methods, 2022, DOI: 10.1002/smtd.202101539 (Journal Front Cover)

536.Fenhong Song, Yankui Liu, Tingting Zhang, Jing Fan#, Qingzhen Yang#, Marangoni flow of thin liquid film underneath a topographical plate, Case Studies in Thermal Engineering, 2022, DOI: 10.1016/j.csite.2022.102094

535.Qingzhen Yang, Yankui Liu, Xinmiao Jia, Tingting Zhang, Hongmiao Tian, Jing Fan, Quange Xu, Fenhong Song#, Phase-field numerical study on the dynamic process of thermocapillary patterning, Physical Review E, 2022, DOI: 10.1103/physreve.106.015111

534.Qingzhen Yang, Yankui Liu, Xinmiao Jia, Tingting Zhang, Fenhong Song#, Numerical study of the thermocapillary instability in a thin liquid-air film, Physics of Fluids, 2022, DOI: 10.1063/5.0109313

533.Fuhao Jia, Wenping Huang, Yue Yin, Yue Jiang, Qingzhen Yang, Haishui Huang, Guangjun Nie, Hai Wang#, Stabilizing RNA nanovaccines with transformable hyaluronan dynamic hydrogel for durable cancer immunotherapy, Advanced Functional Materials, 2022, DOI: 10.1002/adfm.202204636

532.Min Lin, Cellular mechanosensing of texture features, Biophysical Journal, 2022, DOI: 10.1016/j.bpj.2022.10.028

531.Ning Xie, Jiale Xie, Ziwei Wang, Qiuai Shu, Haitao Shi, Jinhai Wang, Na Liu, Feng Xu#, Jian Wu#, The role of calcium, 25-hydroxyvitamin d and parathyroid hormone in irritable bowel syndrome: a bidirectional two-sample mendelian randomization study, Nutrients, 2022, DOI: 10.3390/nu14235109

530.Xiaocong He*, Yuanyuan Yang*, Yulong Han*, Chunyu Cao, Zhongbin Zhang, Lingxiao Li, Cailan Xiao, Hui Guo, Lin Wang, Lichun Han, Zhiguo Qu, Na Liu#, Shuang Han#, Feng Xu#, Extracellular matrix physical properties govern the diffusion of nanoparticles in tumor microenvironment, PNAS, 2022, DOI: 10.1073/pnas.2209260120

529.Yan Hu, Yuanbo Jia, Siwei Wang, Yufei Ma, Guoyou Huang, Tan Ding, Dayun Feng, Guy M. Genin, Zhao Wei#, Feng Xu#, An ECM-mimicking, injectable, viscoelastic hydrogel for treatment of brain lesions, Advanced Healthcare Materials, 2022, DOI: 10.1002/adhm.202201594

528.Manlin He*, Lan Feng*, Yang Chen*, Bin Gao*, Yiwei Du, Lu Zhou, Fei Li#, Hongbao Liu#, Polydatin attenuates tubulointerstitial fibrosis in diabetic kidney disease by inhibiting YAP expression and nuclear translocation, Frontiers in Physiology, 2022, DOI: 10.3389/fphys.2022.927794

527.Junjie Zhang, Yulin Liu, Yabei Li, Tong Zhu, Jinbin Qiu, Feng Xu, Hua Zhang, Fei Li#, In situ and quantitatively imaging of heat-induced oxidative state and oxidative damage of living neurons using scanning electrochemical microscopy, Small Methods, 2022, DOI: 10.1002/smtd.202200689

526.Zheng Zhang, Baoyong Sha, Lingzhu Zhao, Huan Zhang, Jinteng Feng, Cheng Zhang, Lin Sun, Meiqing Luo, Bin Gao, Hui Guo, Zheng Wang, Feng Xu, Tian Lu, Guy Genin, Min Lin#, Programmable integrin and N-cadherin adhesive interactions modulate mechanosensing of mesenchymal stem cells by cofilin phosphorylation, Nature Communications, 2022, DOI: 10.1038/s41467-022-34424-0

525.Yingchun Li*, Yannan Liu*, Bo Peng*, Xinyue Li, Tianshu Fang, Shuai Liu, Jiachen Liu, Bo Li, Fei Li#, Stretchable, conductive, breathable and moisture-sensitive e-skin based on CNTs/graphene/GelMA mat for wound monitoring, Biomaterials Advances, 2022, DOI: 10.1016/j.bioadv.2022.213172

524.Han Liu, Pengbei Fan, Fanli Jin, Guoyou Huang#, Xiaogang Guo#, Feng Xu#, Dynamic and static biomechanical traits of cardiac fibrosis, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022, DOI: 10.3389/fbioe.2022.1042030

523.Fei Han*, Xueyong Xie*, Tiansong Wang, Chaoyu Cao, Juju Li, Tianyin Sun, Hao Liu, Songmei Geng, Zhao Wei, Jing Li, Feng Xu#, Wearable hydrogel-based epidermal sensor with thermal compatibility and long-term stability for smart colorimetric multi-signals monitoring, Advanced Healthcare Materials, 2022, DOI: 10.1002/adhm.202201730 (Journal Front Cover)

522.Yunshen Fang, Hao Liu, Feng Xu#, Skin-like devices for advanced healthcare, View , 2022, DOI: 10.1002/viw.20220050 (Journal Front Cover)

521.Xiayu Xu, Peiwei Yang, Hualin Wang, Zhanfeng Xiao, Gang Xing, Xiulan Zhang, Wei Wang, Feng Xu, Jiong Zhang, Jian, Fully automatic arteriole-venule segmentation and differentiation in OCT angiography, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022, DOI: 10.1109/tmi.2022.3214291

520.Ying Fu, Wenjun Dang, Xiaocong He#, Feng Xu#, Haishui Huang#, Biomolecular pathways of cryoinjuries in low-temperature storage for mammalian specimens, Bioengineering, 2022, DOI: 10.3390/bioengineering9100545

519.Xiangjun Peng, Yifan Liu, Wei He, Ethan D.Hoppe, Lihong Zhou, Fengxian Xin, Elizabeth S.Haswell, Barbara G.Pickard, Guy M.Genin#, Tian Jian Lu#, Acoustic radiation force on a long cylinder, and potential sound transduction by tomato trichomes, Biophysical Journal, 2022, DOI: 10.1016/j.bpj.2022.08.038

518.Yulin Ren*, Lei Cao*, Minli You, Jingcheng Ji, Yan Gong, Hui Ren, Feng Xu, Hui Guo#, Jie Hu#, Zedong Li#, “SMART” digital nucleic acid amplification technologies for lung cancer monitoring from early to advanced stages, Trends in Analytical Chemistry, 2022, DOI: 10.1016/j.trac.2022.116774

517.Chaoyu Cao, Minli You#, Haoyang Tong, Zhenrui Xue, Chang Liu, Wanghong He, Ping Peng, Chunyan Yao, Ang Li, Xiayu Xu, Feng Xu#, Similar colors analysis based on deep Learning (SCAD) for multiplex digital PCR via single fluorescent channel, Lab on a Chip, 2022, DOI: 10.1039/D2LC00637E

516.Yanshen Yang, Yuanbo Jia, Qingzhen Yang, Feng Xu#, Engineering bio-inks for 3d bioprinting cell mechanical microenvironment, International Journal of Bioprinting, 2022, DOI: 10.18063/ijb.v9i1.632

515.Jin Wang*, Yulong Han*, Yuan Li, Fengping Zhang, Mengjiao Cai, Xinyue Zhang, Jie Chen, Chao Ji, Jinlu Ma#, Feng Xu#, Targeting tumor physical microenvironment for improved radiotherapy, Small Methods, 2022, DOI: 10.1002/smtd.202200570 (Journal Front Cover)

514.Yan Zhou, Junjie Zhang, Yuxiang Zhao, Yulin Liu, Fei Li#, Bacterial biofilm probed by scanning electrochemical microscopy: a review, ChemElectroChem, 2022, DOI: 10.1002/celc.202200470

513.Jie Chao Lei, Haochen Sun, Shaobao Liu, Shangsheng Feng#, Tian Jian Lu#, Hypergravity effect on dynamic capillary flow in inclined conical tubes with undulated inner walls, Microgravity Science and Technology, 2022, DOI: 10.1007/s12217-022-09996-7

512.Shichun Wang*, Qi Liu*, Lihan Cheng, Lu Wang, Feng Xu#, Chunyan Yao#, Targeting biophysical cues to address platelet storage lesions, Acta Biomaterialia, 2022, DOI: 10.1016/j.actbio.2022.08.039

511.彭世彬, 郭瑞, 冯上升#, 金峰#, 主动冷却点阵夹层防热结构温度响应计算模型, 应用数学和力学, 2022, DOI: 10.21656/1000-0887.420405

510. Shuake Kuermanbayi*, Yaowei Yang*, Yuxiang Zhao, Yabei Li, Le Wang, Jin Yang, Yan Zhou, Feng Xu#, Fei Li#, In situ monitoring of functional activity of extracellular matrix stiffness - dependent multidrug resistance protein 1 using scanning electrochemical microscopy, Chemical Science, 2022, DOI: 10.1039/D2SC02708A

509.Hualin Wang, Yuhong Zhou, Jiong Zhang, Jianqin Lei, Dongke Sun, Feng Xu, Xiayu Xu#, Anomaly segmentation in retinal images with poisson-blending data augmentation, Medical Image Analysis, 2022, DOI: 10.1016/j.media.2022.102534

508.Wei Dai, Yuchen Dong, Ting Han, Jing Wang, Bin Gao, Hui Guo, Feng Xu, Jing Li#, Yufei Ma#, Microenvironmental cue-regulated exosomes as therapeutic strategies for improving chronic wound healing, Npg Asia Materials, 2022, DOI: 10.1038/s41427-022-00419-y

507.Yabei Li, Zhaoyang Ye, Junjie Zhang, Yuxiang Zhao, Tong Zhu, Jingjing Song, Feng Xu, Fei Li#, In situ and quantitative monitoring of cardiac tissues using programmable scanning electrochemical microscopy, Analytical Chemistry, 2022, DOI: 10.1021/acs.analchem.2c01919

506.Jinbin Qiu, Guorui Jin, Guoyou Huang, Haishui Huang#, Feng Xu#, Differential responses of primary astrocytes under hyperthermic temperatures, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2022, DOI: 10.1109/TBME.2022.3186509

505.Cheng Ren, Yibo Xu, Hongliang Liu, Zhimeng Wang, Teng Ma, Zhong Li, Liang Sun, Qiang Huang, Kun Zhang, Chengcheng Zhang, Yu Cui, Qian Wang#, Yao Lu#, Effects of runt-related transcription factor 2(RUNX2) on the autophagy of rapamycin-treated osteoblasts, Bioengineered, 2022, DOI: 10.1080/21655979.2022.2037881

504.Qingzhen Yang, Xinmiao Jia, Xiangming Li#, Qingxi Yang, Tingting Zhang, Xiankun Huang, Qinwen Zheng, Congming Li, Jinyou Shao, Understanding the capacitive charge in bulk porous electrodes by mathematical modeling, Physical Review Applied, 2022, DOI: 10.1103/PhysRevApplied.17.044045

503.Yao Lu*, Bo Wang*, Bin Hu*, Cheng Ren, Liang Sun, Ming Li, Jie Li, Changjun He, Hanzhong Xue, Zhong Li, Kun Zhang, Teng Ma#, Qian Wang#, Tibial shaft fractures treated with intramedullary nailing and reduction device assistance, International Orthopaedics, 2022, DOI: 10.1007/s00264-020-04718-3

502.Yulin Liu, Yuxiang Zhao, Yabei Li, Zhaoyang Ye, Junjie Zhang, Yan Zhou, Tianyang Gao, Fei Li#, Recent advances of nanoelectrodes for single-cell electroanalysis: from extracellular, intercellular to intracellular, Journal of Analysis and Testing, 2022, DOI: 10.1007/s41664-022-00223-1

501.Yang Liu#, Xin Zhang, Shuo Chen, Jiazhong Wang, Yajuan Zhang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao, Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through TLR4, Clinical And Molecular Hepatology, 2022, DOI: 10.3350/cmh.2022.0039

500.Xiaohui Jia*, Xiangling Chu*, Lili Jiang*, Yanlin Li, Yajuan Zhang, Ziyang Mao, Ting Liang, Yonghao Du, Longwen Xu, Yuan Shen, Gang Niu, Rui Meng, Yunfeng Ni, Chunxia Su#, Hui Guo#, Predicting checkpoint inhibitors pneumonitis in non-small cell lung cancer using a dynamic online hypertension nomogram, Lung Cancer, 2022, DOI: 10.1016/j.lungcan.2022.06.001

499.Yuting Cai*, Qun Huang*, Penghui Wang*, Kaichuang Ye, Zhen Zhao, Haomin Chen, Zhenjing Liu, Hongwei Liu, Hoilun Wong, Mohsen Tamtaji, Kenan Zhang, Feng Xu, Guorui Jin, Lun Zeng, Jianbo Xie, Yucong Du, Zhigang Hu, Dazhi Sun#, Jinbao Qin#, Xinwu Lu#, Zhengtang Luo#, Conductive hydrogel conduits with growth factor gradients for peripheral nerve repair in diabetics with non-suture tape, Advanced Healthcare Materials, 2022, DOI: 10.1002/adhm.202200755

498.Guoxu Zhao#, Hongwei Zhou, Guorui Jin, Birui Jin, Songmei Geng, Zhengtang Luo, Zigang Ge, Feng Xu#, Rational design on functionalities and microenvironment of electrically conductive biomaterials toward excitable tissues regeneration, Progress in Polymer Science, 2022, DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2022.101573

497.Rongyan He, Hao Liu#, Yan Niu, Huiqing Zhang, Guy M. Genin, Feng Xu#, Miniaturized sensor technologies under for long-term physiological monitoring, npj Flexible electronics, 2022, DOI: 10.1038/s41528-022-00146-y

496.Xue Yao, Sufeng Zhang#, Liwei Qian#, Ning Wei, Valentin Nica, Sergiu Coseri, Fei Han, Super stretchable, self-healing, adhesive ionic conductive hydrogels based on tailor-made ionic liquid for high-performance strain sensors, Advanced Functional Materials, 2022, DOI: 10.1002/adfm.202204565

495.Haoyang Tong*, Chaoyu Cao*, Minli You#, Shuang Han, Zhe Liu, Ying Xiao, Wanghong He, Chang Liu, Ping Peng, Zhenrui Xue, Yan Gong, Chunyan Yao, Feng Xu#, Artificial intelligence-assisted colorimetric lateral flow immunoassay for sensitive and quantitative detection of COVID-19 neutralizing antibody, Biosensors and Bioelectronics, 2022, DOI: 10.1016/j.bios.2022.114449

494.Chao Zhang*, Penghui Zhang*, Hui Ren*, Pengpeng Jia, Jingcheng Ji, Lei Cao, Peiwei Yang, Yuxin Li, Jie Liu, Zedong Li, Minli You, Xiaoman Duan, Jie Hu, Feng Xu#, Synthetic biology-powered biosensors based on CRISPR/Cas mediated cascade signal amplification for precise RNA detection, Chemical Engineering Journal, 2022, DOI: 10.1016/j.cej.2022.136864

493.Tian Zhang*, Yuanbo Jia*, Yang Yu, Baojun Zhang, Feng Xu#, Hui Guo#, Targeting the tumor biophysical microenvironment to reduce resistance to immunotherapy, Advanced Drug Delivery Reviews, 2022, DOI: 10.1016/j.addr.2022.114319

492.Lele Niu*, Bo Cheng*, Guoyou Huang, Kai Nan, Shuang Han, Hui Ren, Na Liu, Yan Li, Guy M. Genin, Feng Xu#, A positive mechanobiological feedback loop controls bistable switching of cardiac fibroblast phenotype, Cell Discovery, 2022, DOI: 10.1038/s41421-022-00427-w

491.Ping Peng, Chang Liu, Zedong Li, Zhenrui Xue, Ping Mao, Jie Hu, Feng Xu, Chunyan Yao#, Minli You#, Emerging ELISA derived technologies for in vitro diagnostics, Trends in Analytical Chemistry, 2022, DOI: 10. 1016/j. trac. 2022. 116605

490.Jie Liu, Chao Zhang, Lei Cao, Minli You, Zedong Li, Hui Guo, Chunyan Yao, Jiatao Lou, Penghui Zhang#, Feng Xu#, Ultrasensitive multiplexed detection of small molecules and enzymes using stimuli-responsive nucleic acids, Chemical Engineering Journal, 2022, DOI: 10.1016/j.aca.2022.340243

489.Fei Han, Tiansong Wang, Guozhen Liu, Hao Liu, Xueyong Xie, Zhao Wei, Jing Li, Cheng Jiang, Yuan He, Feng Xu#, Materials with tunable optical properties for wearable epidermal sensing in health monitoring, Advanced Materials, 2022, DOI: 10.1002/adma.202109055

488.Aleksi Isomursu*, Keun-Young Park*, Jay Hou*, Bo Cheng*, Ghaidan Shamsan, Benjamin Fuller, Jesse Kasim, M. Mohsen Mahmoodi, Tian Jian Lu, Guy M. Genin, Feng Xu, Min Lin#, Mark Distefano#, Johanna Ivaska#, David J. Odde#, Negative durotaxis: cell movement toward softer environments, Nature Materials, 2022, DOI: 10.1038/s41563-022-01294-2

487.Yuemeng Bai, Jingcheng Ji, Fengdan Ji, Shuang Wu, Yuan Tian, Birui Jin#, Zedong Li#, Recombinase polymerase amplification integrated with microfluidics for nucleic acid testing at point of care, Talanta, 2022, DOI: 10.1016/j.talanta.2022.123209

486.Zedong Li*, Shuang Wu*, Jingcheng Ji, Yuemeng Bai, Pengpeng Jia, Yan Gong, Shangsheng Feng, Fei Li#, Ball pen writing-without-ink: a truly simple and accessible method for sensitivity enhancement in lateral flow assays, RSC Advances, 2022, 2022, DOI: 10.1039/d1ra07684a

485.Birui Jin, Zedong Li#, Guoxu Zhao, Jingcheng Ji, Jie Chen, Yexin Yang, Rong Xu, Upconversion fluorescence-based paper disc for multiplex point-of-care testing in water quality monitoring, Analytica Chimica Acta, 2022, DOI: 202210.1016/j.aca.2021.339388

484.Huiqing Zhang, Xin Ding, Xiongwen Zhang#, Feng Xu#, A smart ball sensor fabricated by laser kirigami of graphene for personalized long-term grip strength monitoring, NPJ Flexible Electronics, 2022, DOI: 10.1038/s41528-022-00156-w

483.Gang Xing, Li Chen, Hualin Wang, Jiong Zhang, Dongke Sun, Feng Xu, Jianqin Lei#, Xiayu Xu#, Multi-scale pathological fluid segmentation in OCT with a novel curvature loss in convolutional neural network, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022, DOI: 10.1109/tmi.2022.3142048

482.Ruihua Tang, Min Li, Xueyan Yan, Mingyue Xie, Li Na Liu, Zedong Li#, Feng Xu#, Comparison of paper-based nucleic acid extraction materials for point-of-care testing applications, Cellulose, 2022, DOI: 10.1007/s10570-022-04444-62021 Papers

481.Qingzhen Yang, Zhanfeng Xiao, Xuemeng Lv, Tingting Zhan#, Han Liu, Fabrication and biomedical applications of heart-on-a-chip, international journal of bioprinting, 2021, DOI: 10.18063/ijb.v7i3.370

480.Shanyouming Sun, Dan Liu, Yinglong Sheng, Shangsheng Feng#, Hongbin Zhu, Tianjian Lu#, Out-of-plane compression of a novel hybrid corrugated core sandwich panel, Composite Structures, 2021

479.Sun SYM, Sheng YL, Feng SS#, Lu TJ#, Heat transfer efficiency of hierarchical corrugated sandwich panels, Composite Structures, 2021

478.Xin Ding*, Moxiao Li*, Bo Cheng, Zhao Wei, Yuqing Dong#, Feng Xu#, Microsphere Sensors for Charactering Stress Fields Within Three-Dimensional Extracellular Matrix, Acta Biomaterialia, 2021

477.Ruihua Tang, Ming Yue Xie, Min Li, Lei Cao, Shangsheng Feng, Zedong Li#, Feng Xu#, Nitrocellulose Membrane for Paper-based Biosensor, Applied Materials Today, 2021

476.程波,徐峰,考虑细胞外基质黏弹性行为的细胞黏附力学模型, 应用数学和力学, 2021

475.Qun Huang*, Yuting Cai*, Xinrui Yang*, Weimin Li*, Hongji Pu, Zhenjing Liu, Hongwei Liu, Mohsen Tamtaji, Feng Xu, Liyuan Sheng, Tae-Hyung Kim, Shiqing Zhao, Dazhi Sun#, Jinbao Qin#, Zhengtang Luo#, Xinwu Lu#, Graphene foam/hydrogel scaffolds for regeneration of peripheral nerve using ADSCs in a diabetic mouse model, Nano Research, 2021

474.Huiqing Zhang, Rongyan He, Yan Niu, Fei Han, Jing Li, Xiongwen Zhang#, Feng Xu#, Graphene-Enabled Wearable Sensors for Healthcare Monitoring, B&B, 2021

473.Cheng Zhang*, Hongyuan Zhu*, Xinru Ren, Bin Gao, Bo Cheng, Shaobao Liu, Baoyong Sha, Zhaoqing Li, Zheng Zhang, Yi Lv, Haohua Wang, Hui Guo, Tianjian Lu, Feng Xu, Guy M. Genin, Min Lin, Mechanics-driven nuclear localization of YAP can be reversed by N-cadherin ligation in mesenchymal stem cells, Nature Communications, 2021

472.Ping Mao*, Lei Cao*, Zedong Li, Minli You, Bin Gao, Xianghong Xie, Zhenrui Xue, Ping Peng, Chunyan Yao#, Feng Xu#, A Digitalized Isothermal Nucleic Acid Testing Platform Based on Pump-Free Open Droplet Array Microfluidic Chip, Analyst, 2021

471.Lei Cao, Xiaojin Guo, Ping Mao, Yulin Ren, Zedong Li, Minli You, Jie Hu, Miao Tian, Chunyan Yao, Fei Li, Feng Xu, A Portable Digital Loop-Mediated Isothermal Amplification Platform Based on Microgel Array and Hand-Held Reader, ACS Sensors, 2021

470.Rongyan He*, Hao Liu*, Tianshu Fang, Yan Niu, Huiqing Zhang, Fei Han, Bin Gao, Fei Li#, Feng Xu#, A Colorimetric Dermal Tattoo Biosensor Fabricated by Microneedle Patch for Multiplexed Detection of Health-related Biomarkers, Advanced Science, 2021

469.Haishui Huang, Xiaoming He , Martin L.Yarmush, Advanced technologies for the preservation of mammalian biospecimens, nature biomedical engineering, 2021

468.Wang Xuefeng, Jia Pengpeng, Sun Shanyouming, He Xiaocong, Lu Tian Jian, Xu Feng, Feng Shangsheng, Evaporation-induced diffusion acceleration in liquid-filled porous materials, ACS Omega, 2021

467.Feng Shangsheng, Liu Zhuoran, Cheng Baoming, Sun Shanyouming, Lu Tian Jian#, Xu Feng#, Design of a novel LED bulb with entire surface thermally activated for passive cooling, Applied Thermal Engineering, 2021

466.Qingzhen Yang*, Dapeng Ju*, Yan Liu, Xuemeng Lv, Zhanfeng Xiao, Bin Gao, Fenhong Song#, Feng Xu#, Design of Organ-on-a-Chip to Improve Cell Capture Efficiency, International Journal of Mechanical Sciences, 2021

465.Congming Li, Xiangming Li, Qingzhen Yang, Pengcheng Sun, Lifeng Wu, Bangbang Nie, Hongmiao Tian, Yingche Wang, Chunhui Wang, Xiaoliang Chen, Jinyou Shao, Tuning the Mechanical and Electrical Properties of Porous Electrodes for Architecting 3D Microsupercapacitors with Batteries-Level Energy, advanced science, 2021

464.Jianqin Lei, Xiayu Xu, Li Chen, Xiaojuan Fan, Nizar Saleh Abdelfattah, Dilated retinal large vessels and capillaries associated with diabetic macular edema and photoreceptor loss respectively, Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2021

463.Yao Lu, Lei Fu, Teng Ma, Yi-bo Xu, Li-ping Xu, Zhe Song, Shan Fan, Qian Wang, Liang Sun, Han-zhong Xue, Zhong Li, Kun Zhang, De-yin Liu, Cheng Ren, Clinical Efficacy of Vertical or Parallel Technique of a Micro-Locking Plate for Treatment of Dubberley B-Type Capitellar Fractures, Orthopaedic Surgery, 2021

462.Zhimeng Wang, Yao Lu, Qiang Huang, Hanzhong Xue, Cheng Ran, Qian Wang, Teng Ma, Kun Zhang, Zhong Li, Liang Sun, Efficacy and Safety of Long-Term Intravenous Tranexamic Acid Administration for Blood Management in Revision Surgery for Femoral Shaft Nonunion: A Retrospective Case-Control Study, Clin Appl Thromb Hemost, 2021

461.Yang Zhai, Bin Zhao, Yuzhen Wang, Lina Li, Jingjin Li, Xu Li, Linhan Chang, Qian Chen, Zijun Liao, Construction of the optimization prognostic model based on differentially expressed immune genes of lung adenocarcinoma, BMC CANCER, 2021

460.Shaobao Liu*, Haiqian Yang*, Ming Wang, Jin Tian, Yuan Hong, Yuan Li, Guy M. Genin, Tian Jian Lu#, Feng Xu#, Torsional and Translational Vibrations of a Eukaryotic Nucleus, and the Prospect of Vibrational Mechanotransduction and Therapy, JMPS, 2021

459.H. Liu, M.X. Li, G.Y. Huang, J.S. Li#, Feng Xu#, Bioinspired Microstructure Platform for Modular Cell-Laden Microgel Fabrication, Macromolecular Bioscience, 2021

458.Chang Le, Wang Cong, Han Shuang, Sun Xiaolong, Xu Feng, Chemically Triggered Hydrogel Transformations through Covalent Adaptable Networks and Applications in Cell Culture, ACS Macro Letters, 2021

457.Hao Liu*, Shiming Zhang*, Zhikang Li, Tian Jian Lu, Haisong Lin, Yangzhi Zhu, Samad Ahadian, Sam Emaminejad, Mehmet Remzi Dokmeci, Feng Xu#, Ali Khademhosseini#, Harnessing the Wide-range Strain Sensitivity of Bilayered PEDOT:PSS Films for Wearable Health Monitoring, Matter, 2021

456.Fusheng Liu, Hou Wu, Xiaoyu Yang, Yuqin Dong, Guoyou Huang, Guy M. Genin, Tian Jian Lu#, Feng Xu#, A new model of myofibroblast-cardiomyocyte interactions and their differences across species, Biophysical Journal, 2021

455.Li Wang*, Xiaolei Guo*, Jiaqing Chen, Zhen Zhen, Bin Cao, Wenqian Wan, Yuandong Dou, Haobo Pan, Feng Xu, Zepu Zhang, Jianmei Wang, Daisong Li, Quanyi Guo, Qing Jiang, Yanan Du, Jiakuo Yu, Boon Chin Heng, Qianqian Han#, Zigang Ge#, Key considerations on the development of biodegradable biomaterials for clinical translation of medical devices: With cartilage repair products as an example, Bioactive Materials, 2021

454.曹超羽,田苗,许夏瑜,赵蓓,游民黎,徐峰, 机器学习在即时诊断中的应用进展, 中国科学:化学,2021

453.Han Liu, Shaobao Liu, Guoyou Huang, Feng Xu, Effect of Gene Mutation of Plant on Their Mechano-Sensibility: Mutant of EXO70H4 Influences the Buckling of Arabidopsis Trichomes, Analyst, 2021

452.Hongyuan Zhu, TianJian Lu, FengXu, Guy M. Genin, Min Lin, Anomalous loss of stiffness with increasing reinforcement in a photo-activated nanocomposite, Macromolecular Rapid Communications, 2021

451.Le Chang, Yuhui Li, Moxiao Li, Shaobao Liu, Jiyang Han, Guoxu Zhao, Changchun Ji, Yi Lyu, Guy M. Genin, Bofeng Bai, FengXu, AnInjectable, Biodegradable Magnetic Hydrogel System for Exogenous Promotion of Muscle Mass and Regeneration, Chemical Engineering Journal, 2021

450.Zhenrui Xue, Minli You, Ping Peng, Haoyang Tong, Wanghong He, Ang Li, Ping Mao, Ting Xu, Feng Xu, Chunyan Yao, Taqman-MGB nanoPCR for highly specific detection of single-base mutations, International Journal of Nanomedicine, 2021

449.Qingzhen Yang, Ben Q. Li, Xuemeng Lv, Fenhong Song, Yankui Liu, Feng Xu, Mathematical modeling of Thermocapillary Patterning in Thin Liquid Film: An Equilibrium Study, JOURNAL OF FLUID MECHANICS, 2021

448.Nianyuan Shi, Yuhui Li, Le Chang, Guoxu Zhao, Guorui Jin, Yi Lyu, Guy M. Genin, Yufei Ma, Feng Xu, A Three-Dimensional, Magnetically Actuated, Aligned Collagen Fiber Hydrogel Platform Recapitulates Physical Microenvironment of Myoblasts for Enhancing Myogenesis, Small Methods, 2021

447.李亚北, 叶朝阳, 刘禹霖, 赵宇翔, 翟阳, 朱彤, 徐峰, 李菲, 扫描电化学显微镜在生物医学领域的应用研究进展, 中国科学:化学,2021

446.Yangbohan Jiao, Jian Zhuang, Fei Li, Qiangqiang Zheng, Zijun Gao, Analysis and Improvement of Positioning Reliability and Accuracy of Theta Pipette Configuration for Scanning Ion Conductance Microscopy, Ultramicroscopy, 2021

445.Jinxin Lang, Yabei Li, Zhaoyang Ye, Yaowei Yang, Feng Xu, Guoyou Huang, Junjie Zhang, Fei Li, Investigating the Effect of Substrate Stiffness on Redox State of Cardiac Fibroblasts Using Scanning Electrochemical Microscopy, Analytical Chemistry, 2021

444.Yan Niu, Hao Liu, Rongyan He, Meiqing Luo, Maoguo Shu, Feng Xu, Environmentally Compatible Wearable Electronics based on Ionically Conductive Organohydrogels for Health Monitoring with Thermal Compatibility, Anti-dehydration and Underwater Adhesion, Small, 2021

443.Hui Guo, Tian Zhang, Yang Yu, Feng Xu, Cancer Physical Hallmarks as New Targets for Improved Immunotherapy, Trends in Cell Biology, 2021

442.Guoxu Zhao, Yanjing Feng, Li Xue, Mengjie Cui, Qi Zhang, Feng Xu, Niancai Peng, Zhuangde Jiang, Dengfeng Gao, Xiaohui Zhang, Anisotropic Conductive Reduced Graphene Oxide/Silk Matrices Promote Post-Infarction Myocardial Function by Restoring Electrical Integrity, Acta Biomaterialia, 2021

441.Yufei Ma, Ting Han, Qinxuan Yang, Jing Wang, Bicong Feng, Yuanbo Jia, Zhao Wei, Feng Xu, Viscoelastic Cell Microenvironment: Hydrogel-Based Strategy for Recapitulati, Advanced Functional Materials, 2021

440. Yan Liu, Qingzhen Yang, Hui Zhang, Shuang Han, Na Liu, Hui Ren, Hui Guo, Feng Xu, Construction of cancer-on-a-chip for drug screening, Drug Discovery Today, 2021

439. Yao Lu, Lei Fu, Teng Ma, Yi-bo Xu, Li-ping Xu, Zhe Song, Shan Fan, Qian Wang, Liang Sun, Han-zhong Xue, Zhong Li, Kun Zhang, De-yin Liu, Cheng Ren, Clinical Efficacy of Vertical or Parallel Technique of a Micro-Locking Plate for Treatment of Dubberley B-Type Capitellar Fractures, orthopaedic surgery, 2021

438. Xiangjun Peng, Wei He, Fengxian Xin, Guy M. Genin, TianJian Lu, The acoustic radiation force of a focused ultrasound beam on a suspended eukaryotic cell, Science Direct, 2021

437. Zhimeng Wang, Yao Lu, Qian Wang, Leilei Song, Teng Ma, Cheng Ren, Zhong Li, Jiarui Yang, Kun Zhang, Bing Zhang, Comparison of the effectiveness and safety of intravenous and topical regimens of tranexamic acid in complex tibial plateau fracture: a retrospective study, BMC Musculoskeletal Disorders, 2021

436. Zhimeng Wang, Yao Lu, Qian Wang, Leilei Song, Teng Ma, Cheng Ren, Zhong Li, Jiarui Yang, Kun Zhang, Bing Zhang, Matrix Stiffness Changes Affect Astrocyte Phenotype in An In-Vitro Injury Model, NPG Asia Materials, 2021

435. Yan Hu, Guoyou Huang, Jin Tian, Jinbin Qiu, Jia Yuanbo, Dayun Feng, Zhao Wei, Sidi Li, Feng Xu, Matrix Stiffness Changes Affect Astrocyte Phenotype in An In-Vitro Injury Model, NPG Asia Materials, 2021

434.Niu Jicheng, Bao Zhihui, Wei Zining, Li Jasmine, Gao Bin, Jiang Xiaofan, Li Fei, A Three-Dimensional Paper Based Isoelectric Focusing Device for Direct Analysis of Proteins in Physiological Samples, Analytical Chemistry, 2021

433. Ning Xie, Yunfan Bai, Lu Qiao, Yuru Bai, Jian Wu, Yan Li, Mingzuo Jiang, Bing Xu, Zhen Ni, Ting Yuan, Yongquan Shi, Kaichun Wu, Feng Xu, Jinhai Wang, Na Liu, Lei Dong, ARL4C might serve as a prognostic factor and a novel therapeutic target for gastric cancer: bioinformatics analyses and biological experiments, Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2021

432. Yuanbo Jia, Yanzhong Wang, Lele Niu, Hang Zhang, Jin Tian, Dengfeng Gao, Xiaohui Zhang, Tian Jian Lu, Jin Qian, Guoyou Huang, Feng Xu, The plasticity of nanofibrous matrix regulates fibroblast activation in fibrosis, Advanced Healthcare Materials, 2021

431. Minli You, Pengpeng Jia, Xiaocong He, Zheyu Wang, Shangsheng Feng, Yulin Ren, Zedong Li, Lei Cao, Bin Gao, Chunyan Yao, Srikanth Singamaneni#, Feng Xu#, Quantifying and Adjusting Plasmon-Driven Nano-Localized Temperature Field around Gold Nanorods for Nucleic Acids Amplification, Small Methods, 2021

430. Meng Shi, Jinbin Qiu, Shangsheng Feng, Lei Zhang, Yimin Zhao, Tian Jian Lu, Feng Xu,Janus Vitrification of Droplet via Cold Leidenfrost Phenomenon, Small, 2021

429. Wanghong He, Minli You, Zedong Li, Lei Cao, Feng Xu, Fei Li, Ang Li, Upconversion nanoparticles-based lateral flow immunoassay for point-of-care diagnosis of periodontitis, Sensors and Actuators: B. Chemical, 20212020 Papers

428.Zedong Li*, Yuemeng Bai*, Minli You, Jie Hu, Chunyan Yao, Lei Cao, Feng Xu, Fully integrated microfluidic devices for qualitative, quantitative and digital nucleic acids testing at point of care, Biosensors and Bioelectronics,2020

427. Yan Niu, Hao Liu, Rongyan He, Zedong Li, Hui Ren, Bin Gao, Hui Guo, Guy M. Genin, Feng Xu, The New Generation of Soft and Wearable Electronics for Health Monitoring in Varying Environment: From Normal to Extreme Conditions, Materials Today, 2020

426. Xiayu Xu, Bin Gao, Wenxiang Ding, Qiong Wang, Maiye Zhang, Tao Tan, Fei Sun, Jianqin Lei, Qiuhe Ji, Feng Xu, Retinal image measurements and their association with chronic kidney disease in Chinese patients with type 2 diabetes: the NCD study, Acta Diabetologica, 2020

425. Deding Tang, Jie Hu, Hao Liu, Qiang Shi, Guoxu Zhao, Bin Gao, Jiatao Lou, Chunyan Yao, Feng Xu, Diagnosis and Prognosis for Exercise-induced Muscle Injuries: From Conventional Imaging to Emerging Point-of-Care Testing, RSC Advances, 2020

424. Qingzhen Yang, Xuemeng Lv, Bin Gao, Yuan Ji, Feng Xu, Mechanics of Hydrogel-Based Bioprinting: From 3D to 4D, Advances in Applied Mechanics, 2020

423. Xin Chen, Moxiao Li, Shaobao Liu, Wei He, Fei Ti, Yuqing Dong, Guy M. Genin, Feng Xu, Tian Jian Lu, MECHANICAL TUNING OF LIQUID INCLUSIONS VIA BIO-COATING, Extreme Mechanics Letters, 2020

422. Yuan Hong, Yuan Li, Feng Xu,Nuclear deformation in mechanotransduction: a new role for heterogeneity, Biophysical Journal, 2020

421. Guorui Jin, Zhiyuan Gao, Yangjing Liu, Jing Zhao, Hanlin Ou, Feng Xu, Dan Ding, Polymeric Nitric Oxide Delivery Nanoplatforms for Treating Cancer, Cardiovascular Diseases and Infection, AHM, 2020

420. Zheyu Wang1, Jingyi Luan, Anushree Seth, Lin Liu, Minli You, Prashant Gupta, Priya Rathi, Yixuan Wang, Sisi Cao, Qisheng Jiang, Xiao Zhang, Jeremiah Morrissey, Erica L Scheller, Jai Rudra3, Srikanth Singamaneni, Plasmonically-enhanced Microneedle Patch for Ultrasensitive and Minimally-invasive Quantification of Protein Biomarkers in Interstitial Fluid, Nat BME, 2020

419. Xiaojin Guo, Yabei Li, Yingchun Li, Zhaoyang Ye, Junjie Zhang, Tong Zhu, Fei Li, An L012@PAni-PAAm hydrogel composite based-electrochemiluminescence biosensor for in situ detection of H2O2 released from cardiomyocytes, Electrochemica Acata, 2020

418. Xiaocong He, Yuanyuan Yang, Lingxiao Li, Penghui Zhang, Hui Guo, Na Liu, Xiaofeng Yang, Feng Xu, Engineering Extracellular Matrix to Improve Drug Delivery for Cancer Therapy, Drug Discovery Today, 2020

417. Yufei Ma, Jingxuan Yao, Qian Liu, Ting Han, Jiping Zhao, Xiaohua Ma, Yingmu Tong, Guorui Jin, Kai Qu, Baoqiang Li, Feng Xu, Liquid Bandage Harvests Robust Adhesive, Hemostatic and Antibacterial Performances as a First-Aid Tissue Adhesive, Advanced Functional Materials, 2020

416. Meng Wang#, Yaowei Yang#, Lichun Han#, Shuang Han, Na Liu, Feng Xu, Fei Li*, Effect of three-dimensional ECM stiffness on cancer cell migration through regulating cell volume homeostasis, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2020

415.Hongyuan Zhu, Xiaoxiao Yang, Guy M. Genin, Tian Jian Lu, Feng Xu#, Min Lin#, Modeling the mechanics, kinetics, and network evolution of photopolymerized hydrogels, Journal of the Mechanics and Physics of Solids (JMPS), 2020

414. Jicheng Niu, Haixiao  Shi, Huigang  Wei, Bin Gao, Jasmine Li, Feng Xu, Xiaoguang Li, Fei Li, Liquid Plasticine Integrated with Isoelectric Focusing for Miniaturized Protein Analysis, Analytical Chemistry, 2020

413. Shao Bao Liu, Han Liu, Jiaojiao Jiao, Tian Jian Lu*, Feng Xu*, Biomechanics in Plant Resistance to Drought, Acta Mechanica Sinica (固体力学学报英文版), 2020

412. Li, Yingchun; Zheng, Chunran; Liu, Shuai; Huang, Liang; Fang, Tianshu; Li, Jasmine; Xu, Feng; Li, Fei*, A Smart Glove Integrated with Tunable MWNTs/PDMS Fibers Made of One-Step Extrusion Method for Finger Dexterity, Gesture and Temperature Recognition, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020

411. Dandan Pei*, Mengqi Wang*, Wenfang Li, Meiwen Li, Qian Liu, Rui Ding, Jing Zhao, Ang Li, Jing Li, Feng Xu#, Guorui Jin#, Remodeling of Aligned Fibrous Extracellular Matrix by Encapsulated Cells under Mechanical Stretching, Acta Biomaterialia, 2020

410. Xiaocong He, Zhongliang Gu, Lin Wang, Zhiguo Qu#, Feng Xu#, Coarse-grained molecular dynamics simulation of dendrimer transmembrane transport with temperature-dependent membrane phase states, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2020

409. Hongyuan Zhu, Haiqian Yang, Yufei Ma, Tian Jian Lu, Feng Xu, Guy M. Genin#, Min Lin#, Spatiotemporally Controlled Photo-Responsive Hydrogels: Design and Predictive Modeling from Processing through Application,  Advanced Functional Materials, 2020

408. 贾朋朋,冯上升#,徐峰#,侧流试纸孔径对检测性能影响数值研究,工程热物理学报,2020

407. Guorui Jin*, Wenfang Li*, Fan Song*, Jing Zhao, Mengqi Wang, Qian Liu, Guoyou Huang, Feng Xu, Fluorescent Conjugated Polymer Nanovector for In Vivo Tracking and Regulating the Fate of Stem Cells for Restoring Infarcted Myocardium, Acta Biomaterialia, 2020

406. Shaobao Liu*, Yufei Wu*, Fan Yang, Moxiao Li, Xing Kou, Changsheng Lei, Feng Xu#, Tian Jian Lu#, Vibration of a liquid-filled capillary tube, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020

405. Li, Yabei; Lang, Jinxin; Ye, Zhaoyang; Wang, Meng; Yang, Yaowei; Guo, Xiaojin; Zhuang, Jian; Zhang, Junjie; Xu, Feng; Li, Fei, Effect of substrate stiffness on redox state of single cardiomyocyte: a scanning electrochemical microscopy study, Analytical Chemistry, 2020

404. Lele Niu, Yuanbo Jia, Mian Wu, Han Liu, Yanjing Feng, Yan Hu, Xiaohui Zhang, Dengfeng Gao, Feng Xu, Guoyou Huang, Matrix stiffness controls cardiac fibroblast activation through regulating YAP via AT1R, Journal of Cellular Physiology, 2020

403. Zhe Liu, Cuixia Shang, Hongye Ma, Minli You#, An upconversion nanoparticle based photostable FRET system for longchain DNA sequence detection, Nanotechnology, 2020

402. Rui Hua Tang, Min Li, Li Na Liu, Su Feng Zhang, Nur Alam, Minli You, Yong Hao Ni, Ze Dong Li, Chitosan-Modified Nitrocellulose membrane for Paper-based Point-of-care Testing, Cellulose, 2020

401. Yanxin Liu, Andrea G. Schwartz, Yuan Hong, Xiangjun Peng, Feng Xu, Stavros Thomopoulos, Guy M. Genin, Correction of bias in the estimation of cell volume fraction from histology sections, Journal of Biomechanics, 2020

400. Ming Wang*, Shaobao Liu*, Zhimin Xu, Kai Qu, Moxiao Li, Xin Chen, Qing Xue, Guy M. Genin, Tian Jian Lu#, Feng Xu#, Characterizing poroelasticity of biological tissues by spherical indentation: an improved theory for large relaxation, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2020

399. 杨清振, 吕雪蒙, 刘妍, 张辉, 冀垣, 高彬#,器官芯片的制备及生物医学工程应用,中国科学:技术科学,2020

398. 刘妍,杨清振#,陈小明,谷方伟, 张辉,3D打印技术制备器官芯片的研究现状 ,中国生物医学工程学报,2020

397. Jing Li*, Sufang Wang*, Yuhui Li*, Michael Gribskov, Xi Zhang, Min Lin, Dongyan Shao, Nu Zhang, Chen Zhang, Liangliang Dai, Xianglong Duan, Chuanguang Qin, Juntang Li, Feng Xu#, Hui Yang#, miRNA-mediated Macrophage Behaviors Responding to Matrix Stiffness and ox-LDL, Journal of Cellular Physiology, 2020

396. Guoxu Zhao, Xu Zhang, Bingcheng Li, Guoyou Huang, Feng Xu, and Xiaohui Zhang*, Solvent-Free Fabrication of Carbon Nanotube/Silk Fibroin Electrospun Matrices for Enhancing Cardiomyocyte Functionalities, ACS biomaterial engineering & science, 2020

395. Xiaolong Sun, Malgorzata Chwatko, Doo-Hee Lee, James Bachman, James F. Reuther, Nathaniel A. Lynd, and Eric V. Anslyn, Chemically-Triggered Synthesis, Remodeling, and Degradation of Soft Materials, J. Am. Chem. Soc., 20202019 Papers

394. Xiaojuan Zhang*, Kien Pham*, Danmeng Li, Ryan J. Schutte, David Hernandez Gonzalo, Penghui Zhang, Regina Oshins, Weihong Tan, Mark Brantly, Chen Liu#, and David A. Ostrov#, A Novel Small Molecule Inhibits Intrahepatocellular Accumulation of Z-Variant Alpha 1-Antitrypsin In Vitro and In Vivo, Cells, 2019

393. Xiayu Xu*, Bin Gao*, Wenxiang Ding, Qiong Wang, Maiye Zhang, Tao Tan, Fei Sun, Jianqin Lei, Qiuhe Ji#, Feng Xu#, Retinal image measurements and its association to chronic kidney disease in Chinese patients with type 2 diabetes: the NCD study, Diabetes Metabolic Syndrome and Obesity-Targets and Therapy, 2019

392. Rongyan He, Yan Niu, Zedong Li, Ang Li, Huayuan Yang, Feng Xu, Fei Li, A Hydrogel Microneedle Patch for Point-of-Care Testing Based on Skin Interstitial Fluid, Advanced Healthcare Materials, 2019

391. Bo Cheng, Wanting Wan, Guoyou Huang, Yuhui Li, Guy M. Genin, Mohammad R. K. Mofrad, Tian Jian Lu, Feng Xu, Min Lin,Nanoscale Integrin Cluster Dynamics Controls Cellular Mechanosensing via FAKY397 Phosphorylation
One Sentence Summary: Mechanotransduction model provides insights into integrin clustering/disassembly dynamics and the associated FAK phosphorylation, Science Advances, 2019

390. Han Liu, Mian Wu#, Yuanbo Jia, Lele Niu, Guoyou Huang, Feng Xu, The Controlled Shape of Fibroblasts in 3D Sequentially Formed Hybrid Hydrogels Regulates Their Responses to Microenvironmental Cues, NPG Asia Materials, 2019

389. Sun SYM, Feng SS, Zhang QC, Lu TJ,  Forced convection in additively manufactured sandwich-walled cylinders with thermo-mechanical multifunctionality, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019

388. Jia Liu  Qinyu Yao  Lei Xiao  Fan Li  Wen Ma  Zihui Zhang  Xinya Xie  Chunmiao Yang  Qi Cui  Ying Tian  Chao Zhang  Baochang Lai  Nanping Wang, APC/Cdh1 targets PECAM‐1 for ubiquitination and degradation in endothelial cells, Journal of cellular physiology, 2019

387. Shiming Zhang, Yihang Chen, Hao Liu, Zitong Wang, Haonan Ling, Changsheng Wang, Jiahua Ni, Betul Celebi Saltik, Xiaochen Wang, Xiang Meng, Han-Jun Kim, Avijit Baidya, Samad Ahadian, Nureddin Ashammakhi, Mehmet R. Dokmeci, Jadranka Travas-Sejdic, and Ali Khademhosseini, Room-Temperature-Formed PEDOT:PSS Hydrogels Enable Injectable, Soft, and Healable Organic Bioelectronics, Advanced Materials, 2019

386. Huaibin Qing, Yuan  Ji, Wenfang Li, Qinzheng Yang, Xiaohui Zhang, Zhengtang Luo, Tian Jian Lu, GuoruiJin, Feng Xu, Microfluidic Printing of 3D Graphene-based Electroactive Microfibrous Scaffolds, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019

385. Minli You, Lei Cao, Feng Xu, Plasmon-driven Ultrafast Photonic PCR, Trends in Biological Science, 2019

384. Minli You, Zedong Li, Shangsheng Feng, Bin Gao, Chunyan Yao, Jie Hu, Feng Xu, Ultrafast Photonic PCR based on Photothermal Nanomaterials, Trends in Biotech, 2019

383. Yuting Cai, Jinbao Qin, Weimin Li, Abhishek Tyagi, Zhenjing Liu, Md Delowar Hossain, Haomin Chen, Hongwei Liu, Minghao Zhuang, Jiawen You, Feng Xu, Xinwu Lu, Dazhi Sun, Zhengtang Luo, Biocompatible, Stretchable, Conformal Graphene Strain Sensor Based on Structured Hydrogel for Wide Range Motion Monitoring, Journal of Materials Chemistry A, 2019

382. Fenhong Song, Dapeng Ju, Jing Fan, Qicheng Chen, Qingzhen Yang, Deformation hysteresis of a water nano-droplet in an electric field, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E,2019

381. Rui Hua Tang, Li Na Liu, Su Feng Zhang, Ang Li, Zedong Li, Modification of Nitrocellulose Membrane with Cellulose Nanofibers for Enhanced Sensitivity of Lateral Flow Assays: Application to the determination of Staphylococcus aureus, Microchimica Acta, 2019

380. 曹雷,郭利娟,郭晓锦,巩燕,李菲*, 癌症液体活检新思路:数字PCR检测DNA甲基化, 生物化学与生物物理进展(Progress in Biochemistry and Biophysics), 2019

379. Meng Wang, Yaowei Yang, Lichun Han, Feng Xu, Fei Li, Cell mechanical microenvironment for cell volume regulation Running Title: Mechanical regulation of cell volume, Journal of Cellular Physiology, 2019

378. Zhang, Z.H., Wu, R.M., Feng, S.S., Long, Y.X., Li, G.S., Numerical investigation of tubular exhaust reformer with thermochemical recuperation for LNG engine, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019

377. Sun, S.Y.M., Feng, S.S., Ji, C.C., Shi, M., He, X.C., Xu, F., Lu, T.J., Microstructural effects on permeability   of nitrocellulose membranes for biomedical applications, Journal of Membrane Science,2019 Full Text

376. Qingzhen Yang, Bin Gao, Feng Xu, Recent Advances in 4D Bioprinting, Biotechnology Journal, 2019

375. Qiang Shi, Hao Liu, Deding Tang, Yuhui Li, XiuJun Li, Feng Xu, Bio-Actuators based on Stimulus-Responsive Hydrogels and Their Emerging Biomedical Applications, NPG Asia Materials, 2019

374. Fei Li, Minli You, Shaoxiong Li, Jie Hu, Chang Liu, Yan Gong, Huayuan Yang, Feng Xu, Paper-based point-of-care immunoassays: recent advances and emerging trends, Biotechnology Advances, 2019

373. Shaobao Liu, Haiqian Yang, TianJian Lu, Guy M.Genin, Feng Xu, Electrostatic switching of nuclear basket conformations provides a potential mechanism for nuclear mechanotransduction, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2019

372. Xiaolong Sun, Brette M. Chapin, Pedro Metola, Byron Collins, Binghe Wang, Tony D. James & Eric V. Anslyn, The mechanisms of boronate ester formation and fluorescent turn-on in ortho-aminomethylphenylboronic acids, Nature Chemistry, 2019

371. Meng Wang, Bo Cheng, Yaowei Yang, Han Liu, Guoyou Huang, Lichun Han, Fei Li, Feng Xu, Microchannel stiffness and confinement jointly induce the mesenchymal-amoeboid transition of cancer cell migration, Nano Letters, 2019

370. Su-Feng Zhang, Li-Na Liu, Rui-Hua Tang, Zhi Liu, Xiao-Cong He,Zhi-Guo Qu,Fei Li, Sensitivity Enhancement of Lateral Flow Assay by Embedding Cotton Threads in Paper, Cellulose, 2019

369. Hao Liu, Moxiao Li, Shaobao Liu, Pengpeng Jia, Xiaojin Guo, Shangsheng Feng, Tian Jian Lu, Huayuan Yang, Fei Li, Feng Xu, Spatially Modulated Stiffness on Hydrogel for Soft and Stretchable Integrated Electronics, Materials Horizons, 2019 Full Text

368. Xiayu Xu,  Cheng Chen, Wenxiang Ding, Peiwei Yang, Huiqin Lu, Feng Xu, Jianqin Lei, Automated quantification of superficial retinal capillaries and large vessels for diabetic retinopathy on optical coherence tomographic angiography,Journal of Biophotonics, 2019

367. Zhi Liu, Xiaocong He, Ang Li, Zhiguo Qu, Feng Xu, A two-dimensional mathematical model for analyzing effects of capture probe properties on the performance of lateral flow assays, Analyst, 2019

366. Lin Niu, Hui Zhang, Yan  Liu, Yijie Wang, Ang Li, Ruirui Liu, Rui Zou, Qinzheng Yang, Microfluidic Chip for Odontoblasts in vitro, ACS Biomaterials Science & Engineering, 2019

365. Guoxu Zhao, Xuejiao Bao, Guoyou Huang, Feng Xu, Xiaohui Zhang, Differential Effects of Directional Cyclic Stretching on the Functionalities of Engineered Cardiac Tissues, ACS Applied Bio Materials, 2019

364. Zedong Li, Minli You, Yuemeng, Bai, Yan Gong, Feng Xu, Equipment-free quantitative readout in paper-based point-of-care testing, Small Methods, 2019

363. Kelvin Ng, Pedram Azari, Hui Yin Nam, Feng Xu and Belinda Pingguan-Murphy, Electrospin-Coating of Paper: A Natural Extracellular Matrix Inspired Design of Scaffold, Polymers, 2019.

362. Ying Li, Chao Sun, Jiujie Kuang, Changchun Ji, and Jiangtao Wu, The Effect of Moxibustion Stimulation on Local and Distal Skin Temperature in Healthy Subjects, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019.

361. Bin Gao, Ce Jing, Kelvin Ng, Belinda Pingguan-Murphy, Qingzhen Yang, Fabrication of three-dimensional islet models by the geometry-controlled hanging-drop method, Acta Mechanica Sinica, 2019.

360. Chan Wen, Cheng Pei, Xiayu Xu, Jianqin Lei, Influence of Axial Length on Parafoveal and Peripapillary Metrics from Swept Source Optical Coherence Tomography Angiography, Current Eye Research, 2019.

359. Guoyou Huang, Feng Xu, Guy M. Genin, Tian Jian Lu, Mechanical microenvironments of living cells: a critical frontier in mechanobiology, Acta Mechanica Sinica,2019.

358. Fenfen Zheng, Weiwei Xiong, Shasha Sun, Penghui Zhang and Jun Jie Zhu, Recent advances in drug release monitoring, Nanophotonics, 2019.

357. Peilin Lv, Jingni Yu, Xiayu Xu, Tianjian Lu, Feng Xu, Eriodictyol inhibits high glucose‐induced oxidative stress and inflammation in retinal ganglial cells, Journal of cellular biochemistry, 2019.

356. Xin Chen, Wei He, Shaobao Liu, Moxiao Li, Guy M. Genin, Feng Xu, Tian Jian Lu, Volumetric response of an ellipsoidal liquid inclusion: implications for cell mechanobiology, Acta Mechanica Sinica, 2019.

355. Minghao Zhuang, Zhenjing Liu, Yao Ding, Gui-Liang Xu, Yuhui Li, Abhishek Tyagi, Xiaoyi Zhang, Cheng-Jun Sun, Yang Ren, Xuewu Ou, Hoilun Wong, Yuting Cai, Ruizhe Wu, Irfan Haider Abidi, Qicheng Zhang, Feng Xu, Khalil Amine, Zhengtang Luo, Methacrylated Gelatin-embedded Fabrication of 3D Graphene-supported Co3O4 Nanoparticles for Water Splitting, Nanoscale, 2019

354. Meng Shi, Felix Frank, Letian Wang, Feng Xu, Tian Jian Lu, Costas P. Grigoropoulos, Role of Jakob Number in Leidenfrost Phenomena Unveiled by Theoretical Modeling, Physics of Fluids, 2019

353. Shaobao Liu, Ru Tao, Ming Wang, Jin Tian, Guy M. Genin, Tian Jian Lu, Feng Xu, Regulation of cell behavior by hydrostatic pressure, Applied Mechanics Reviews, 2019 

352. Yingchun Li, Zedong Li, Hao Liu, Siyue Chen, Xiaojin Guo, Min Lin, Fei Li, A Portable Electrochemical Platform Integrated with a 3D AuNPs/CNTs Sponge for Point-of-Care Testing of Neurotransmitters, The Electrochemical Society Journals, 2019

351. Yan Gong, Yamin Zheng, Birui Jin, Minli You, Jiayu Wang, XiuJun Li, Min Lin, Feng Xu, Fei Li, A Portable and Universal Upconversion Nanoparticle-Based Lateral Flow Assay Platform for Point-of-Care Testing, Talanta, 2019

350. Jin Tian, Guoyou Huang, Min Lin, Jinbin Qiu, Baoyong Sha, Tian Jian Lu, Feng Xu, A Mechanoelectrical Coupling Model of Neurons under Stretching, Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2019

349. Yingchun Li, Rongyan He, Yan Niu, Fei Li, Paper-based electrochemical biosensors for point-of-care testing of neurotransmitters,Journal of Analysis and Testing, 2019

348.Yan Liu, Qingzhen Yang, Lei Cao, Feng Xu, Analysis of leukocyte behaviors on microfluidic chips, Advanced Healthcare Matetials, 2019

347.Xin Chen, Moxiao Li, Shaobao Liu, Fusheng Liu, Guy M. Genin, Feng Xu, Tian Jian Lu,Translation of a coated rigid spherical inclusion in an elastic matrix: exact solution, and implications for mechanobiology,Journal of Applied Mechanics,2019

346.郎瑾新,李亚北,杨耀维,焦阳博翰,王蒙,庄健,李菲,扫描离子电导显微镜在细胞表征中的应用研究,中国科学:化学,2019

345. 张淇,赵国旭,刘艺,张晓慧,最小体积玻璃化冻存技术在生物医学领域的进展和应用,中国科学:生命科学,2019

 

 

2018 Papers

344. C. Sun, J. Zhang, S.L. Gao, N. Zhang, Y.J. Zhang, J. Zhuang, M. Liu,X.H. Zhang, W. Ren,H. Wu, Z.G. Ye, Achieving Higher Strength and Sensitivity toward UV Light in Multifunctional Composites by Controlling the Thickness of Nanolayer on the Surface of Glass Fiber, ACS applied materials & interfaces, 2018 

343. X.Y. Xu, X.M. Wang, J. Hu, Y. Gong, L. Wang, W. Zhou, X.J. Li, F. Xu, A smartphone-based on-site nucleic acid testing platform at point-of-care settings, ELECTROPHORESIS, 2018

342.M. Wang, S.B. Liu, F. Li, Imaging oxygen microenvironment in hydrogel microwell array, Acta Mechanica Sinica, 2018

341. G.R. Jin, R.Y. He, Q. Liu, M. Lin, Y.Q. Dong, K. Li, B.Z. Tang, B. Liu, F. Xu, Near-infrared light-regulated cancer theranostic nanoplatform based on aggregation-induced emission luminogen encapsulated upconversion nanoparticles, Theranostics, 2018 

340. D.D. Pei, X.Y. Hu, C.X. Jin, Y. Lu, S.B.Liu, Energy Storage and Dissipation of Human Periodontal Ligament during Mastication Movement, ACS Biomaterials Science & Engineering, 2018

339. D.S. Jiang, W.Q. Dou, L. Vosters, X.Y. Xu, Y. Sun, T. Tan, Denoising of 3D magnetic resonance images with multichannel, Japanese Journal of Radiology, 2018

338. Y. Sun, F. Li, Z.C. Shen, Y.B. Li, J.X. Lang, W.M. Li, G.X. Gao, S.J. Ding, C.H. Xiao, T. Matsue, NiCoO2@CMK-3 composite with nanosheets-mesoporous structure as an efficient oxygen reduction catalyst, Electrochimica Acta, 2018

337. Z. Liu, X.C. He, J.X. Han, X.H. Zhang, F. Li, Z.G. Qu, F. Xu, Liquid wicking behavior in paper-like materials: Mathematical models and their emerging biomedical applications, Microfluidics and Nanofluidics, 2018

336. H.B. Qing, G.R. Jin, G.X. Zhao, G.Y. Huang, Y.F. Ma, X.H. Zhang, B.Y. Sha, Z.T. Luo, Lu, T.J. Lu, F. Xu, A Heterostructured Silk Nanofiber-Reduced Graphene Oxide Composite Scaffold for SH-SY5Y Cell Alignment and Differentiation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

335. C.C. Ji, F. Song, G.Y. Huang, S.W. Wang, H. Liu, S.B. Liu, L.P. Huang, S.M. Liu, J.Y. Zhao, T.J. Lu, F. Xu, The Protective Effects of Acupoint Gel Embedding on Rats with Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury, Life Sciences, 2018

334. R. Zhou, Y. Han, J.Y. Cao, M. Li, G.R. Jin, Y.Z. Du, H.T. Luo, Y.C. Yang, L.Z. Zhang, B. Su, Enhanced osseointegration of hierarchically structured Ti implant with electrically bioactive SnO2-TiO2 bi-layered surface, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018 

333. G.X. Zhao, H.B. Qing, G.Y. Huang, G.M. Genin, T.J. Lu, Z.T. Luo, F. Xu, X.H. Zhang, Reduced graphene oxide functionalized nanofibrous silk fibroin matrices for engineering of excitable tissues, NPG Asia Materials, 2018

332. Z.D. Li, H. Liu, X.C. He, F. Xu, F. Li, Pen-on-paper strategies for point-of care testing of human health, Trends in Analytical Chemistry, 2018

331. H.Y. Zhu, X.X. Yang, G.M. Genin, T.J. Lu, F. Xu, M. Lin, The Relationship between Thiol-acrylate Photopolymerization Kinetics and Hydrogel Mechanics: An Improved Model Incorporating Photobleaching and Thiol-Michael Addition, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2018

330. B.R. Jin, Y.X. Yang, R.Y. He, Y.Il. Park, A. Lee, D. Bai, F. Li, T.J. Lu, F. Xu, M. Lin, Lateral Flow Aptamer Assay Integrated Smartphone-based Portable Device for Simultaneous Detection of Multiple Targets Using Upconversion Nanoparticles, Sensors and Actuators B: Chemical, 2018

329. Y.L. Wang, B.Q. Li, F. Xu, Z.D. Han, D.Q. Wei, D.C. Jia, Y. Zhou, Tough Magnetic Chitosan Hydrogel Nanocomposites for Remotely Stimulated Drug Release, Biomacromolecules, 2018

328. X.F. Wei, W. Zhou, S.T. Sanjay, J. Zhang, Q.J. Jin, F. Xu, D. Dominguez, X.J. Li, Multiplexed Instrument-free Barchart SpinChip Integrated with Nanoparticle-mediated Magnetic Aptasentors for Visual Quantitative Detection of Multiple Pathogens, Analytical Chemistry, 2018

327. C. Sun, J. Zhang, S.L. Gao, N. Zhang, Y.J. Zhang, J. Zhuang, M. Liu, X.H. Zhang, W. Ren, H. Wu, Z.G. Ye, Achieving Higher Strength and Sensitivity toward UV Light in Multifunctional Composites by Controlling the Thickness of Nanolayer on the Surface of Glass Fiber, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

326. G.R. Jin, R.Y. He, B.Y. Sha, W.F. Li, H.B. Qing, R. Teng, F. Xu, Electrospun threedimensional aligned nanofibrous scaffolds for tissue engineering, Materials Science & Engineering C, 2018

325. H. Liu, M.X. Li, C. Ouyang, T.J. Lu, F. Li, F. Xu, Bio-Friendly, Stretchable and Reusable Hydrogel Electronics as Wearable Force Sensors, Small, 2018

324. X.L. Sun, A. Boulgakov, L. Smith, P. Metola, E. Marcotte, E. Anslyn, Photography coupled with self-propagating chemical cascades. The differentiation and quantitation of G and V nerve agent mimics via chromaticity, ACS Central Science, 2018

323. R. Zhou, Y. Han, J.Y. Cao, M. Li, G.R. Jin, H.T. Luo, L.Z. Zhang, B. Su, Electrically bioactive coating on Ti with bi-layered SnO2–TiO2hetero-structure for improving osteointegration, Journal of Materials Chemistry B, 2018

322. X. Chen, M.X. Li, M. Yang, S.B. Liu, G.M. Genin, F. Xu, T.J. Lu, The elastic fields of a compressible liquid inclusion, Extreme Mechanics Letters, 2018

321. X.Y. Xu, R.D. Wang, P.L. Lv, B. Gao, C. L., Z.Q. Tian, T. TAN, F. Xu, Simultaneous arteriole and venule segmentation with domain-specific loss function on a new public database, Biomedical Optics Express, 2018

320. W.H. He, M.L. You, W.T. Wan, F. Xu, F. Li, A. Li, Point-of-Care Periodontitis Testing: Biomarkers, Current Technologies and Perspectives, Trends in Biotech, 2018

319. J.Q. Lei, E.H. Yi, Y. Suo, C. Chen, X.Y. Xu, W.X. Ding, N.S. Abdelfattah, X.J. Fan, H.Q. Lu, Distinctive Analysis of Macular Superficial Capillaries and Large Vessels Using Optical Coherence Tomographic Angiography in Healthy and Diabetic Eyes, Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2018

318. N. Manuchehrabadi, M. Shi, P. Roy, Z.H. Han, J.B. Qiu, F. Xu, T.J. Lu, J.C. Bischof , Ultrarapid Inductive Rewarming of Vitrified Biomaterials with Thin Metal Forms, ASME Annals of Biomedical Engineering, 2018 

317. Y.F. Ma, M. Lin, G.Y. Huang, Y.H. Li, S.Q. Wang, G.Q. Bai, T.J. Lu, F. Xu, Three-Dimensional Spatiotemporal Mechanical Microenvironment: A Hydrogel-Based Platform for Guiding Stem Cell Fate, Advanced Materials, 2018 

316. Y. Li, C. Sun, J.J.Kuang, C.C. Ji, S.S. Feng, J.T. Wu, H.J. You, An In Vitro and Numerical Study of Moxibustion Therapy on Biological Tissue. IEEE Transactions on Biomedical Engineering,2018.

315. J. Zhuang, Y.B.H. Jiao, Z.Q. Li, J.X. Lang, F. Li, A Continuous Control Mode with Improved Imaging Rate for Scanning Ion Conductance Microscope (SICM), Ultramicroscopy, 2018

314. F.H. Song, D.P. Ju, F.W. Gu, Y. Liu, Y. Ji, Y.L. Ren, X.C. He, B.Y. Sha, B.Q. Li , Q.Z. Yang, Parametric Study on Electric Field-Induced Micro-/Nanopatterns in Thin Polymer Films, Langmuir,2018

313. X.Y. Cui, L. Cao, Y.L Huang, S. Huang, M. Lin, Q.Z. Yang, T.J. Lu, F. Xu, F. Li, In vitro diagnosis of DNA methylation biomarkers with digital PCR in breast tumors, Analyst, 2018 

312. Z. Liu, Z.G. Qu, R.H. Tang, X.C. He, H. Yang, F. Xu, An Improved detection limit and working range of lateral flow assays based on a mathematical model, Analyst, 2018 

    311. M. Shi, S.S. Feng, X.H. Zhang, C.C. Ji, F. Xu, T. J. Lu, Droplet Based Vitrification for Cell Aggregates: Numerical Analysis, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2018

310. H. Liu, M.X. Li, Y.H. Li, H. Yang, A. Li, T.J. Lu, F. Li, F. Xu, Magnetic Steering of Liquid Metal Mobiles, Soft Matter, 2018

309. Y.Q. Dong, G.R. Jin, Y. Hong, H.Y. Zhu, T.J. Lu, F. Xu, D. Bai, M. Lin, Engineering Cell Microenvironment using Novel Photo-responsive Hydrogels, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

308. W.W. Zhang, G.Y. Huang, K. Ng, Y. Ji, B. Gao, L.Q. Huang, Ji.X. Zhou, T.J. Lu, F. Xu, Engineering ellipsoidal cap-like hydrogel particles as building blocks or sacrificial templates for three-dimensional cell culture, Biomaterials Science, 2018

307. Z.M. He, Y. Xiao, J.R. Zhang, P.H. Zhang, J.J. Zhu, In situ formation of large pore silica–MnO2 nanocomposites with H+/H2O2 sensitivity for O2-elevated photodynamic therapy and potential MR imaging, Chemical Communications, 2018

306. Guorui Jin, Rongyan He, Qian Liu, Yuqing Dong, Min Lin, Wenfang Li, Feng Xu, Theranostics of Triple-Negative Breast Cancer Based on Conjugated Polymer Nanoparticles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

305. Chee-Hong Takahiro Yew, Pedram Azari, Jane Ru Choi, Fei Li, Belinda Pingguan-Murphy, Electrospin-coating of nitrocellulose membrane enhances sensitivity in nucleic acid-based lateral flow assay, Analytica Chimica Acta, 2018

304. P.H. Zhang, K.L. An, H. Xu, X.M. Duan, F. Li, F. Xu, Recent AdvanceS in siRNA Delivery for Cancer Therapy Using Smart Nanocarriers, Drug Discovery Today, 2017 

 

更多论文 more papers

2017 Papers 2016 Papers 2015 Papers2014 Papers2013 Papers 2012 Papers2011 PapersPapers Before 2011